Sensomotorinen kuntoutus, jossa keskitytään kuulon käyttöön

Kysymys 

Aikaisemmassa sensomotorista kuntoutusta koskeneessa kysymyksessäni olin itse asiassa kiinnostunut sellaisesta sensomotorisesta kuntoutuksesta, jossa keskitytään kuulon käyttöön. Tyttäreni 7 v. kuulee testien mukaan normaalisti, mutta käyttää kuuloaan ristiriitaisesti. Laittaa radion täysille sitä kuunnellessaan, mutta toisaalta sanoo joistain äänistä (ei välttämättä hirveän kovistakaan), että sattuvat korviin ja peittää korvansa. Puhe hänellä on kehittynyt kohtalaisesti, mutta monissa sanoissa ensimmäinen kirjain on väärä. Joskus vääriä kirjaimia on välissäkin. Erityisesti minua olisi kiinnostanut, miten kuuloa harjaannutetaan käytännössä.

Vastaus 

Veli Laurinsalo Suur-Helsingin Sensomotorisesta Keskuksesta kertoo, että auditiivinen järjestelmä heijastelee koko aistijärjestelmän tilaa. Moniin vammoihin voi liittyä joko yliherkkä kuulo, heikko kuulo tai kuulon erottelukyvyn ongelmia. Käytännössä näitä ongelmia voi myös olla samanaikaisesti - henkilö voi kuulla tiettyjä äänen taajuuksia hyvinkin herkästi, mutta toisia taas ei.

Kun kuulon erottelukyky on huono, äänet tuntuvat häiritseviltä ja stressaavilta. On hyvin tavallista, että henkilö haluaa että äänenlähde on kovalla, koska hän ei pysty keskittymään kuuntelemiseen. Stressaava tilanne aiheuttaa kuulon väsymistä.

Veli Laurinsalon mukaan ongelmalle on tehtävissä paljonkin. Yleensä aluksi tutkitaan henkilön aistijärjestelmän kokonaisuutta ja testataan kuuloa. Asiakas voi saada esimerkiksi terapianauhoja kotiin kuultavaksi. Nauhoilla on mm. eri taajuisia ääniä, joiden tarkoitus on esimerkiksi stimuloida tai ärsyttää kuuloaistia. Tavoitteena on kuulon erottelukyvyn parantaminen.

Suur-Helsingin Sensomotorisesta Keskuksesta saat tietoa esimerkiksi heidän Internet-sivuiltaan osoitteesta www.thalamusoy.com

Ystävällisin terveisin,
Anneli Puhakka