Sensomotorinen kuntoutus käytännössä

Kysymys 

Millaista on sensomotorinen kuntoutus käytännössä, ja voisiko siitä olla apua down-lapsen puheenkehityksen ym. suhteen?

Vastaus 

Toimintaterapeutti Tiina Vähä-Tiitto Satakunnan erityishuoltopiiristä kertoi, että sensomotorisessa kuntoutuksessa pyritään tuntoaistimuksen ja motoriikan yhteistyöhön kuntoutuksen aikana. Hyväksi käytetään liiketuntoa, ihotuntoa sekä lihasten ja nivelten tuntoaistimuksia. Näiden avulla asiakas oppii esimerkiksi tietämään missä asennossa hänen kätensä on tai missä asennossa hän itse on. Sensomotorinen kuntoutus auttaa oman kehon hahmottamisessa. Kuntoutuksessa hyödynnetään liikkeitä, välineitä, pelejä jne.

Vähä-Tiiton mukaan pitäisi ensin nähdä millaiset valmiudet kyseisellä lapsella on. Myös muut kuin puheen ongelmat vaikuttavat käytettävien kuntoutusmenetelmien valintaan.

Hän kertoi myös, että on vaikea sanoa onko sensomotorinen kuntoutus tässä tapauksessa paras keino puheen kehittämiseksi. Jos lapsen muut valmiudet kehittyvät, voi puhekin kehittyä sitä kautta.

Neuropsykologi Kari Kajasto kommentoi, että tarkkaavuuden kehittyminen on tärkeää puheen kehittymisen kannalta. Sensomotorinen kuntoutus auttaa tarkkaavuuden kehittymisessä, ja tätä kautta kuntoutuksesta voisi olla hyötyä puheen kehittymiselle. Jos lapsi pystyy jo keskittymään tilanteeseen, olisi puheterapia ehkä hyödyllisempää.

Ystävällisin terveisin Heli Hyttinen