Sosiaalinen kömpelyys

Kysymys 

Kuuluuko Lievään älylliseen kehitysvammaan sosiaalinen kömpelyys?

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi.

Lievän älyllisen kehitysvammaan voi kuulua piirteitä, jotka vaikuttavat henkilön sosiaalisiin taitoihin ja vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Kehitysvamma voi ilmetä esimerkiksi siten, että henkilön on hankala ymmärtää sosiaalisten tilanteiden hienovaraisia merkityksiä. Sanoja voi olla myös hankala "löytää" kun ilmaisee itseään.

On kuitenkin merkityksellistä ymmärtää, että sosiaalinen kömpelyys ei automaattisesti liity lievään älylliseen kehitysvammaan. Sosiaalisten taitojen kehitys on prosessi, joka riippuu monista tekijöistä. Se riippuu esimerkiksi henkilön persoonallisuudesta, elinympäristöstä, kasvatuksesta ja koulutuksesta sekä siitä, onko saanut taitojen harjoitteluun tukea. Joillakin henkilöillä voi olla sosiaalista kömpelyyttä ilman kehitysvammaisuutta, kun taas toiset kehitysvammaiset ihmiset voivat olla hyvin taitavia sosiaalisesti.

Jokaisella ihmisellä on ominaispiirteensä tuen tarpeineen ja vahvuuksineen. 

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus

--------------------------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!