Tietoa kehitysvammaisten aikuisten liikuntarajoituksista?

Kysymys 

Mistä saa tietoa kehitysvammaisten aikuisten liikuntarajoituksista?

Vastaus 

Moi!

Kirjassa Kehitysvammaisuus(1997) (Kaski, Manninen, Mölsä & Pihko) luokitellaan seuraavat erityyppiset liikuntavammat:

- synnynnäiset ja varhaislapsuudessa (alle 2 vuoden iässä saadun aivovaurion aiheuttama liikuntavammaisuus (CP-oireyhtymä) Lisätietoa: Pyydä lisätietoa CP-liitosta

- myöhemmin saadun aivovaurion aiheuttama liikuntavammaisuus Katso lisätietoa:Pyydä lisätietoa CP-liitosta

- rakennepoikkeavuuksiin liittyvä liikuntavammaisuus (esimerkiksi raajojen virheasennot ja selkäydinkohju) Näistä löydät verkosta lisätietoa hakusanoilla rakennepoikkeavuus tai selkäydinkohju. Niistä kerrotaan yleensä jonkin diagnoosin yhteydessä.

- lihassairaudet katso Lihastautiliitto

- yleissairauksiin liittyvä kehitysvammaisuus (esimerkiksi reuma, hemofilia nivelvuotoinen etenevät aivotaudit) Myös näistä löydät verkosta lisätietoa esimerkiksi Reumaliitto

- muut (esimerkiksi selkaytimen kasvaimet ja tulehdukset, aivo- ja selkäydinvammojen jälkitilat)

Ystävällisin terveisin Niina Sillanpää