Tietokone apuvälineeksi

Kysymys 

Hei,

Meillä on 13-vuotias kehitysvammainen poika, joka nyt käy kuudetta luokkaa. Viidennen luokan keväällä pidettiin palaveri tietokoneasioista, missä oli mukana opettaja, terapeutit, koulun rehtori ja tikoteekin henkilökuntaa ja kaikki olivat yhtä mieltä että poika tarvitsee tietokoneen apuvälineeksi kouluun. Lainakone saatiinkin tikoteekistä kokeilujaksolle. Kokeilujakson myötä vahvistuikin tietokoneen tarpeellisuus jatkossakin. Eli nyt ollaan menossa kuudennen luokan loppua ja mikään taho ei yhtäkkiä olekaan velvollinen hommaamaan konetta. Mikä avuksi? Mielestäni asiaa on jo vetvottu kohtuuttoman kauan vai olenko väärässä?

Vastaus 

Tietokoneen hankinnasta voi vastata useampi eri taho riippuen siitä, mihin tietokonetta tarvitaan. Yleensä kaikki tahot tarvitsevat suosituksen arvioinnin tehneeltä taholta ja esim. Kelalla tulee tietokoneen tarpeesta olla mainita kuntoutussuunnitelmassa.

Tikoteekkiverkoston sivuille (päätelaitteet) on kerätty tietoa yleisistä saatavuuskäytännöistä.

Myös THL:n sivuilta löytyy tietoa (Perusopetuslaki 628/1998)

Oppilaan henkilökohtaiset lääkinnälliset apuvälineet tulevat terveydenhuollon kautta, ja peruskoulun yläasteelta alkaen opiskelussa tarvittavat vaativat opiskelun apuvälineet tulevat Kansaneläkelaitoksen kautta.

Ystävällisin terveisin
Satu Railosvuo
erikoistoimintaterapeutti
Tikoteekki