Trisomia 13 ja 18, synnytyksen käynnistäminen

Kysymys 

Hei!

Jos vauvalla todetaan trisomia 13/18, eikä ole tarkoitus keskeyttää raskautta, niin onko yleensä parempi vaihtoehto odottaa, että synnytys käynnistyy itsestään vai käynnistää synnytys aiemmin kohtukuoleman pelossa?

Kuinka aikaisin synnytyksen voi käynnistää (millä raskausviikolla), niin että lapsella olisi edelleen elinmahdollisuuksia yhtä paljon kuin täysiaikaisena syntyvällä trisomia 13/18 vauvalla? Jos lapsen kasvu pysähtyy, mitä silloin on järkevää tehdä (käynnistää vai odottaa spontaania syntymää)? Onko äidille jotakin riskejä kohtukuolemasta tai käynnistämisestä?

Kiitos!

Vastaus 

Hei,

Aivan yksiselitteistä vastausta ei ole. Suurin osa 13/18 trisomia-sikiöistä/lapsista menehtyy kohtuun tai nopeasti synnytyksen jälkeen. kirjallisuudessa on kuvattu muutamia tapauksia, joissa lapsi on elänyt joitakin kuukausia tai jopa joitakin vuosia, mutta ne ovat äärimmäisen harvinaisia.

Lähtökohtaisesti kannattaa valmistautua trisomisen lapsen menehtymiseen. Ennenaikainen synnyttäminen tuskin muuttaa lopputulemaa. Aika usein tilanteeseen liittyvä psyykkinen stressi tai esim. kehittyvä runsas lapsiveden määrä tai vastaava raskausajan ongelma, aiheuttavat sen, että synnytys käynnistetään etuajassa äidin indikaatiolla.

Trisomiset sikiöt ovat jo lähtökohtaisesti yleensä pieniä, joten sikiön kasvu ei ole kriteeri synnyttämiselle. Kohtukuolemasta ei sinänsä ole merkittävää riskiä äidille, jos synnytys tapahtuu melko nopeasti kohtukuoleman jälkeen. Käynnistämiseen liittyy tietysti aina riski, että synnytys ei käynnisty toivotusti ja kun "asiat pitkittyvät ne usein myös mutkistuvat". Sektio ei ole hyvä ratkaisu, sillä siihen liittyy runsaasti erilaisia riskejä äidille eikä sillä paranneta trisomisen lapsen ennustetta.

Ystävällisin terveisin,
Ansa Aitokallio-Tallberg
LKT, naistentautien, synnytysten ja perinatologian erikoislääkäri