Tuettu oppisopimuskoulutus

Kysymys 

onko teillä tietoa, kehitetäänkö tuettua oppisopimuskoulutusta Suomessa?

Vastaus 

Tietääksemme tuetusta oppisopimuksesta ei tällä hetkellä ole meneillään hanketta. Opetus- ja kulttuuriministeriö -rahoitteisia hankkeita on ollut, joissa mukana on ollut enimmäkseen ammattioppilaitoksia ja erityisammattioppilaitoksia. Niiden kokemuksista on laadittu mm. http://www.tuettuoppisopimus.fi -sivusto, sieltä löytyvä materiaalipankki sekä kattava käsikirja tuetun oppisopimuksen toteuttamiseen:

http://www.tuettuoppisopimus.fi/media/materiaalipankki/kasikirja.pdf

Käsikirjassa on lyhyt kappale (s. 12) oppisopimuksesta lievästi kehitysvammaisten ihmisten osalta:

"Kehitysvammaisten oppisopimukset ovat pääosin ammatillisten erityisoppilaitosten vastuulla. Näissä oppisopimuksissa tulee tuen olla riittävän konkreettista ja laajaa. Tuettu oppisopimus (erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat) on suunnattu henkilöille, jotka tarvitsevat opintoihinsa enemmän tukea kuin työpaikkaohjaaja ja opettaja tavallisessa oppisopimuskoulutuksessa voivat antaa. Tuen tarve voi liittyä kognitiivisiin haasteisiin, vammaan, sairauteen tai monenlaisiin sosiaalisiin valmiuksiin ja elämänhallintaan liittyviin puutteisiin. Kaikille opiskelijoille tehdään HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Ohjauksellista lisätukea toteuttaa työhönvalmentaja tai ohjaaja. Hänen säännöllisellä tuella ja ohjauksella varmistetaan tavoitteellinen oppiminen (tuki työpaikalla ja tietopuolisessa opetuksessa)."

Oppisopimusmalli sinänsä on siis hyvin tutkittu, mallinnettu ja kuvattu. Ongelma ja kehittämisen paikka on sama kuin kehitysvammaisten ihmisten työllistymisen edistämisessä yleensäkin eli sopivan tuen saatavuus. Oppisopimusopiskelijalle on etsittävä työsuhteinen työpaikka, ja siihen paras keino on tuetun työllistymisen työhönvalmennus.

Työvalmentaja (tai työhönvalmentaja) toimii prosessissa tukena sekä työntekijälle että työnantajalle. Oppisopimuksen ollessa kyseessä työvalmentaja tukee työntekijää myös opintoihin liittyvissä asioissa ja yhteydenpidossa koulun suuntaan. Olennaista siis on, että työhönvalmennusta olisi saatavilla. Nyt tilanne on heikko monessa Suomen kunnassa.

Hieman kiertotietä tuettua oppisopimusta edistävät hankkeet kuten Kehitysvammaliiton Palkkaamo, alueelliset työhönvalmennuksen edistämishankkeet sekä tulevat STM:n rahoittamat tuetun työllistymisen alueelliset pilottihankkeet:

(katso muun muassa seuraavassa s. 21 - 22)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162179/STM_2020_11%20%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus