tupakointi tehostetussa palveluasumisessa

Kysymys 

Asukas on muuttanut ohjatusta souluasumisesta 8-paikkaiseen ryhmäkotiin, jossa on tehostettua palveluasumista. Hän on tottunut polttamaan soluasumisen aikana lähes koko yön 30 min välein tupakkaa.

Yöhoitaja työskentelee yksin klo 21.15-6.45. Hän kokee turvattomaksi itseään ja muita ryhmäkodin asukkaita kohtaan sen, että tupakoiva asukas jättää yöllä oven auki joka kerta mennessään tupakalle 100m päähän. Avainta asukkaalle ei voi antaa, koska hän saattaisi kadottaa sen ja silloin kuka vain pääsisi ryhmäkotiin.

Meneekö kehitysvammaisen itsemääräämisoikeus henkilökunnan työturvallisuuden ja muiden asukkaiden turvallisuuden edelle?

Vastaus 

Hei,

Tilanne on toki vaikea henkilökunnan ja muiden asukkaiden näkökulmasta. Tällaiset asiat korostuvat ryhmäasumisessa kun toisaalta pitäisi mahdollistaa asukkaan mahdollisimman itsenäinen ja omannäköinen elämä, mutta samalla miettiä kokonaisuutta ja yhteisiä pelisääntöjä, jotta yhteisasuminen toimii.

On joka tapauksessa muistettava, että asuminen asumisyksikössä perustuu asukkaan henkilökohtaiseen vuokrasuhteeseen. Henkilöllä on siis oikeus liikkua omaan asuntoonsa ja asunnosta pois milloin hän haluaa tehdä niin. Asumispalvelua tuottavan tahon tehtävänä on antaa henkilölle niitä tukipalveluita hänen kodissaan, joita hän elämässä tarvitsee. Voidaan siis katsoa, että henkilökunta on siellä ryhmäkodissa töissä asukkaiden mahdollisimman itsenäisen ja omannäköisen elämän mahdollistamiseksi ja tueksi.

Ratkaisua tähän tilanteeseen olisikin hyvä miettiä yksilöllisen tuen kautta. Onko henkilölle ohjeistettu avainten käyttöä? Voisiko henkilö mahdollisesti tupakoida yöaikaan vähän lähempänä ovea? Näitä keinoja pitäisi kartoittaa, jotta kaikki, niin hoitajat kuin asukkaat olisivat tyytyväisiä. Välttämättä keskustelu tupakoinnin haitoistakaan ei olisi väärin. 

Kaikessa keskustelussa on aina hyvä miettiä, tarvitseeko henkilö konkinlaisia kommunikoinnin apuvälineitä, esimerkiksi tukikuvia sanallisen keskustelun tueksi. Kuvat voivat helpottaa asioiden ymmärtämistä.

ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus

------

Vastaa lyhyeen kyselyyn neuvontapalstan käytöstä!

Oletko käyttänyt Verneri.netin neuvontaa? Mistä löysit palvelumme? Saitko vastauksen kysymykseesi? Voisiko verneri.netin neuvontaa kehittää? Vastaa lyhyeen kyselyymme tästä linkistä!