Tutkimukseen tutustuminen opinnäytetyötä varten

Kysymys 

Olen sosionomiopiskelija ja metodiopintojen kurssin suorittamiseksi tarvitsen tutustua kahteen tutkimukseen, sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen, joita voin myös hyödyntää opinnäytetyössäni. Opinnäytetyöni käsittelee kehitysvammaisen työllistymistä. Onko tällaisia tutkimuksia tehty? Itse en ole sellaisia vielä löytänyt, joten siksipä kysyn. Jos kvalitatiivista tutkimusta aihetta sivutenkaan ei löydy, niin voisitko sanoa jonkin muun kehitysvamma-alan kvalitatiivisen tutkimuksen...että pääsisin asiassa eteenpäin.

Vastaus 

Tiedustelin asiaa Kehitysvammaliiton työllisyyshankkeista vastaavalta projektikoordinaattorilta Marika Hyväriseltä. Hänen tietonsa mukaan aiheesta ei ole tehty puhtaan akateemista kvalitatiivista tutkimusta, mutta tässä muutamia poimintoja, enemmän tai vähemmän kvalitatiivista ja kvantitatiivista menetelmää soveltaen:

Anna-Elina Nurmela: Takkuinen taival työelämään. Kehitysvammaliitto 2000.(lomakehaastattelu)

Tarja Mänty: Ammatillisista erityisoppilaitoksista elämään. Jyväskylänyliopisto 2000. (kvantitatiivinen, kyselylomake)

Outi Hietala, Sari Valjakka, Nina Martikka: "Täällä tehdään töitä itseävarten". Kuntoutussäätiö 2000. (käsittelee mielenterveyskuntoutujientyöllistymistä mutta kvalitatiivisena menetelmänä mm. osallistuvaahavainnointia)

Erkki Koivumäki: Työkeskukseen vai avoimille työmarkkinoille:kehitysvammaisten ajatuksia ja mielipiteitä avotyöstä ja tuetustatyöllistymisestä. Uudenmaan erityishuoltopiirin kuntayhtymä 1998.

Riitta-Liisa Kokko, Mika Ala-Kauhaluoma: Mä sain sellaisen kipinän.Kuntoutussäätiö 2000. (mielenterveyskuntoutujien tuetusta työllistymisestämutta käytetty mm. teemahaastatteluja)

Susanna Putkonen, J. Salmisalo: Kehitysvammaisten tuettu työllistyminen.Opinnäytetyö. Lahden ammattikorkeakoulu 1996.

Marika Hyvärinen (toim.): Työkeskuksesta työhönvalmennuskeskukseksi.Kehitysvammaliitto 2001.

Marika Hyvärinen, Hannu Vesala, Maarit Seppälä: Työ- ja toimintakeskuksettänään. Kehitysvammaliitto 2002. (pääosin kvantitatiivinen)

Kehitysvammaliiton julkaisemia kirjoja voi ostaa Opikkeen nettisivujen kautta. Kirjoja voi myös lainata Kehitysvammaliiton kirjastosta, jonka valikoimia pääsee selailemaan samaisilla nettisivuilla, www.kehitysvammaliitto.fi/kirjasto.

Ystävällisin terveisin,
Anneli Puhakka