Tutkimuksia kehitysvammaisuudesta

Kysymys 

Mistä löydän tutkimuksia kehityvammaisuudesta, siis lähinnä netistä löytyviä tutkimuksia? Tietääkö joku jonkin tietyn tutkimuksen esim. gradun tms?

Vastaus 

Hei,
Tehtäviini kuuluu tällä hetkellä koota yhteen kehitysvamma-alasta tehtäviä opinnäytetöitä, väitöskirjoja, lisenssiaattitöitä, pro graduja ja ammattikorkeakouluissa tehtyjä opinnäytteitä. Luettelot julkaistaan marraskuun aikana.

Lähes kaikkien yliopistojen sivuilla julkaistaan luetteloita opinnäytetöistä. Joskaan ne eivät ole täysin kattavia.

Vastaani ei ole tullut yhtään opinnäytetyötä, joka käsittelisi kehitysvammaisuutta sinänsä. Aiheena on usein kehitysvammaisten oppiminen, työnteko tai asuminen tms.

Minusta sinun kannattaa kuitenkin tutkia yliopistojen omien kirjastotietokantojen kautta asiaa.

Ystävällisin terveisin,
Niina Sillanpää