Vaikeasti kehitysvammaisen terveystiedot

Kysymys 

Miten vaikeasti kehitysvammaisen täysi-ikäisen tiedot lääkäri- ja terveystiedoista saadaan tiedoksi omaiselle, joka huolehtii vammaisen veljensä asioita myös edunvalvojana? Näitä tietoja ei tunnu olevan tiedossa/ saatavana tai käytettävänä hänen asumisyksikön hoitohenkilöstölläkään.

Miten turvataan vaikeasti vammaiselle inhimillinen hoito ja tarvittava hoiva, jos omaiselle ei näitä tietoja saada? Minkälainen järjestelmä tälläiseen tiedon siirtoon on olemassa, jos on sellaista edes olemassa? 

Vastaus 

Hei, 

Tietosuoja-asioita säätelee Laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Voidaan sanoa, että terveydenhuollon asiakastiedot ovat melko yksiselitteisesti yksityisiä tietoja. Niillä on vahva tietosuoja. Siksi terveydenhuollon henkilökunta ei voi välittää näitä tietoja eteenpäin sivullisille ilman potilaan suostumusta. (tässä tapauksessa sivullisena pidetään myös lähiomaista). Tietoja ei luovuteta myöskään ohjaajille. Eli ei ole mitään järjestelmää, joilla asiakastiedot liikkuvat terveydenhuollon ammattilaisten ja kehitysvammapalveluiden työntekijöiden välillä. 

On kuitenkin hoidollisia tilanteita, joissa kehitysvammaisen potilaan laillista edustajaa tai lähiomaista voidaan kuulla terveydenhoidon ammattilaisten toimesta. Sellaisia ovat tärkeän hoitopäätöksen tilanteet.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista sääntelee seuraavasti 6:ssa pykälässä tästä asiasta.

Jos täysi-ikäinen potilas ei pysty päättämään hoidostaan esimerkiksi mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun syyn vuoksi, ennen tärkeän hoitopäätöksen tekemistä on kuultava potilaan laillista edustajaa, lähiomaista tai muuta läheistä sen selvittämiseksi, millainen hoito parhaiten vastaisi potilaan tahtoa. Hoitoon on tällöin saatava potilaan laillisen edustajan, lähiomaisen tai muun läheisen suostumus. Jotta tällainen henkilö kykenee arvioimaan suostumuksen antamista, hänellä on oikeus saada kuulemista ja suostumuksen antamista varten tarpeelliset tiedot potilaan terveydentilasta. (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 6§) 

Onneksi Suomessa hoidon taso on hyvää, ja kaikki saavat tarvitsemaansa hoitoa. Kannattaa keskustella tarkemmin asiasta läheisesi lääkärin kanssa ja kysyä, millaisissa tilanteissa sinulla on mahdollisuus osallistua läheisesi hoidon suunnitteluun. 

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus

------

Oliko Verneri.netin neuvontapalstasta sinulle hyötyä? Jätä meille palautetta!

Vastaa palautekyselyyn tästä linkistä!