Väkivalta parisuhteessa

Kysymys 

Hei!Olen kotihoidossa töissä ja meillä on asiakkaana kehitysvammainen mies. Tällä miehellä on kehitysvammainen naisystävä ja heidän seurustelunsa on väkivaltaista esim. hakkaamista. Olen työkavereiden kanssa miettineet mm. keskusteluterapiaa heille. Kysyisin tällaista, että mihin Helsingissä voi ottaa yhteyttä tällaisessa tapauksessa ja saada ehkä heille jonkinlaista keskusteluterapiaa?

Vastaus 

Hei,

Kehitysvammaisten parisuhteisiin liittyvä väkivalta on aivan yhtä mutkikas asia hoitaa kuin meidän muidenkin. On hienoa, että olette lähteneet hakemaan huoleenne tukea ja ratkaisuja. Yleensä parisuhdeväkivallassa molemmat osapuolet tarvitsevat apua, mutta hyvin erilaista apua. Väkivaltaisen osapuolen tulee ottaa toiminnastaan vastuu ja sitoutua opettelemaan muita keinoja parisuhteessa. Väkivaltaa kokenut taas tarvitsee usein tukea itsetunnon kohentamiseen ja turvallisuuden tunteen saavuttamiseen. Aina parisuhdetta ei voida jatkaa väkivaltakokemusten jälkeen, jotkut parit taas löytävät väkivallattomia yhteiselon muotoja. Vaikeita ovat myös tilanteet, joissa pariskunta ei halua erota, mutta väkivalta suhteessa vain jatkuu.

Mitään erikoistunutta palvelua, jossa olisi osaamista sekä kehitysvammaisuuden tuomista haasteista terapialle että väkivaltaisuuden hoitamisessa en tiedä. Sensijaan Helsingin Vammaisneuvolassa on moniammatillinen tiimi ja paljon osaamista, joten kehitysvammaneuvolan psykologin konsultoiminen tässä asiassa voisi olla ensimmäinen askel. Hänellä on varmasti alueenne palvelut tiedossa ja hän voi tehdä arviota myös siitä, voisiko tämä pariskunta tai jompikumpi heistä hyötyä julkistenpalveluiden tarjonnasta ja minkälaista apua he parhaiten pystyisivät hyödyntämään. Voisitte saada myös tukea siihen, miten asia kannattaa esittää pariskunnalle itselleen.

Kannattaakin miettiä jo etukäteen, mistä asioista olette eniten huolissaan ja miten kuvaatte tilannetta muille ammattilaisille. Minkälaista väkivalta tässä parisuhteessa on? Miten vakavaa? Miten usein ilmenevää? Ovatko molemmat hakanneet vai hakkaako mies naisystäväänsä vai toisinpäin? Ovatko he itse halukkaita ja motivoituneita saamaan apua parisuhteensa väkivaltaisuuteen?

Tässä vielä yhteystiedot Helsingin Vammaisneuvolaan:
Vammaisneuvolassa toimii alueellisia työryhmiä, joiden jäseniä ovat lääkäri, psykologi, puheterapeutti, fysioterapeutti ja toimintaterapeutti. Kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijä toimii tiiviissä yhteistyössä vammaisneuvolan työryhmän kanssa. Ensimmäinen vammaisneuvolakäynti varataan kehitysvammahuollon sosiaalityöntekijän kautta. Vammaisneuvolan osoite: Sofianlehto, Sofianlehdonkatu 8 A-talo, 00610 Helsinki. Puh. 310 52550.

Anna-Elina Leskelä-Ranta
psykologi, suunnittelija, Kehitysvammaliitto