Vammaisen itsemääräämisoikeus

Kysymys 

Kysysisin, että tietääkö kukaan neurologia, joka on tehnyht vaikeavammaisen itsemääräämisoikeuteen liittyvän tutkimuksen, jolla selvitetään hänen älyään tahtotilaansa, ja kykenevyyttä päättämään ja tietämään omien päättämisten merkitystä, ja miten vammaisen oma tahto tulee tulkita, jotta ei mennä johdatteluun.

Vastaus 

Hei,

Neurologin puoleen ei tässä asiassa kannata kääntyä.

Itsemääräämisoikeuteen liittyvät kysymykset eivät kuulu sen ammattikunnan ydinosaamiseen ja neurologi todennäkoisesti käännyttäisi tällaisia kysyvän potilaan aivan muiden tahojen puoleen.

Selvennetäänpä hieman. Kehitysvammalakiin on lisätty vuonna 2016 itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja rajoitustoimenpiteiden käyttöä koskeva luku (42§, kohdat a-q). Sen lähtökohtana on kehitysvammaisen henkilön mahdollisimman itsenäisen suoriutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukeminen. Tätä varten erityishuoltoa antava henkilökunta pitää perehdyttää ja ohjeistaa sellaisiin työtapoihin ja -menetelmiin, jotka auttavat ja tukevat kehitysvammaista henkilöä osallistumaan omia asioitaan koskevaan päätöksentekoon.

Kyse ei ole siis siitä, millaiseksi joku asiantuntija määrittelee kehitysvammaisen ihmisen ymmärryksen. Kyse on siitä, osaavatko henkilön lähipiiriin kuuluvat ihmiset tehdä asioita hänelle ymmärrettäviksi.

Osataanko näyttää ja havainnollistaa, annetaanko aikaa tutustua erilaisiin vaihtoehtoihin? Osataanko käyttää sopivia kommunikaatiomenetelmiä, osataanko käyttää erilaisia apukeinoja kommunikaation tukena? Onko kehitysvammaisella henkilöllä luotettava, hänen itsemääräämistään aidosti tukeva avustaja, joka tukee häntä valintojen ja päätösten teossa?

Arvioinnin kohteena pitää olla ensisijaisesti henkilön lähipiirin kyky tukea ja avustaa häntä asioiden ymmärtämisessä ja valintojen ja päätösten teossa. Tämän arviointi vaatii psykologista ja vuorovaikukseen perehtyvää asiantuntemusta.

Korostettakoon vielä, että kyky valintojen ja päätösten tekemiseen on aina asia- ja tilannekohtaista. Vasta sitten, kun kaikki asian ymmärtämistä tukevat keinot on jossakin asiassa käytetty, voidaan sanoa, että henkilö ei pysty itse päättämään asiasta tai tekemään sitä koskevaa valintaa.

Ystävällisin terveisin,
Heikki Seppälä,
Psykologi