Vammaistuki

Kysymys 

1. Kenelle - työnantajalle vai työntekijälle - vammaistukea (333,12 ) maksetaan tuetussa työllistymisessä? 2. Mitä eroa on avotyönohjaajalla ja työvalmentajalla?

Vastaus 

Kysyin asiaa Kehitysvammaliiton projektikoordinaattori Marika Hyväriseltä, joka vastasi seuraavasti:
1. Kenelle työnantajalle vai työntekijälle vammaistukea (333,12 ) maksetaan tuetussa työllistymisessä?
Jos henkilö työllistyessään jättää eläkkeen lepäämään, maksetaan hänelle vammaistukea. Vammaistuki ei siis liity tuettuun työllistymiseen vaan eläkkeen lepäämään jättämiseen.
Eläkkeen lepäämään jättäminen pähkinänkuoressa:
- kun työtulot ylittävät 588,66 euroa kuukaudessa
- vammaistukea maksetaan kaksi ensimmäistä vuotta 333,12 euroa
- lepäämisika puolesta vuodesta viiteen vuoteen
- kirjallisella anomuksella on mahdollisuus saada eläke takaisin

2. Mitä eroa on avotyönohjaajalla ja työvalmentajalla?

Työvalmentaja on tuetussa työllistymisessä asiakkaan saama tuki työvalmentaja on siis henkilö, joka etsii työpaikkoja, neuvottelee työsopimuksesta ym., valmentaa ja opettaa työllistyjän työtehtäviinsä, tukee ja seuraa työllistynyttä työllistymisen jälkeenkin sekä tukee ja opastaa myös työnantajaa esimerkiksi kehitysvammaisen työntekijän työllistämiseen liittyvissä asioissa.

Avotyö on tavallisella työpaikalla tapahtuvaa työtoimintaa. Avotyössä oleva kehitysvammainen henkilö ei siis ole työsuhteessa eikä hän saa työstään palkkaa vaan ainoastaan työosuusrahaa. Avotyönohjaaja voi toimia periaatteessa samaan tapaan kuin työvalmentaja tuetussa työllistymisessä.