Vammaistukihakemus hylätty

Kysymys 

Kyseessä on kehitysvammainen henkilö, joka saa nuoren kuntoutusrahaa, ja vammaistukihakemus tuli hylättynä, perusteena: Teillä on sairaudestanne aiheutuvaa olennaista haittaa. Teillä ei kuitenkaan ole sairaudestanne aiheutuvia erityiskustannuksia esitettynä vähintään 911.00 euron verran vuodessa, joten oikeutta vammaistukeen ei ole. Onko peruste oikein, pitääkö alimpaankin vammaistukeen olla erityiskustannuksia jotta sitä voi saada? Mitä erityiskustannuksiksi hyväksytään? Henkilöllä on kuitenkin jatkuva toisen ihmisen avun tarve, selviytyäkseen arjessa, esim. raha-asiat, valvontaa, ohjausta ja rajoittamista päivittäisten asioiden hoitamiseen. Näitä edellä lueteltuja näyttää olevan erityisvammaistuen saamisen ehtona.

Vastaus 

Sosiaalijuristi Kirsi Mäkinen Kehitysvammaisten Tukiliitosta vastasi seuraavasti:

Vammaistukea maksetaan sairaudesta tai vammasta johtuvan haitan, tarvittavan avun, palvelusten ja erityiskustannusten korvaamiseksi. Hakijalla voidaan katsoa olevan avun tarvetta, jos apua ei ole saatavilla ja hänen on pakko selvityä apuvälineiden tai oman sinnikyytensä avulla. Avuntarve pelkästään kotitaloustöissä ja asioinnissa ei kuitenkaan riitä vammaistuen saamiseen avun tarpeen perusteella.

Erityiskustannuksilla tarkoitetaan henkilön sairaudesta tai vammasta johtuvia tarpeellisia ylimääräisiä kustannuksia, jotka ovat syntyneet tavanomaisen elämän toiminnoista, työssäkäynnistä tai opiskelusta. Erityiskustannusten on liityttävä niihin sairauksiin tai vammoihin, jotka alentavat toimintakykyä. Jos hakija esittää sellaisesta vammasta tai sairaudesta syntyneitä kustannuksia, jotka eivät alenna toimintakykyä, ei näitä kustannuksia voida hyväksyä erityiskustannuksina.

Erityiskustannuksina voi olla sairaalakustannukset (se osa joista itse vastuussa), matkakustannukset (esim. saattaja), kotipalvelu yms, jos ne ovatsairaudesta johtuvia. Silmälasit, turvalaite tai muu vastaava laite tai apuväline ei ole sellainen hankkimiskulu, joka voidaan ottaa huomioon.

Vammaistukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan kokonaistilanne, yksilöllisine olosuhteineen.

Vammaistuen edellytyksenä on, että henkilölle aiheutuu sairaudesta tai vammasta olennaista haittaa ja jatkuvia erityiskustannuksia. Ja niitä tulee aiheutua vähintään alimman vammaistuen verran.

Vernerin palvelut ja etuudet osiosta löytyy tietoa vammaistuesta sekä linkki vammaistukilakiin.

Parhain terveisin Heli Hyttinen