Verikoe vaikeasti kehitysvammaiselta kotona?

Kysymys 

Hei taas!

Onko mahdollista saada sairaanhoitaja/terveydenhoitaja kotiin/asuntolaan ottamaan kehitysvammaiselta verikokeet, kun terveyskeskukseen meno on työn ja tuskan takana. Pelkästään terveyskeskuksen näkeminen saattaa aiheuttaa raivokohtauksen, viimeistään sisällä alkaa paniikkikäyttäytyminen.

Vastaus 

Kiitos kysymyksestäsi. Monilla ihmisillä on vastaavanlaisia pelkotiloja.

Pelon taustalla voi olla se, ettei henkilö tiedä, minne on menossa, miksi on menossa ja mitä tulee tapahtumaan. Lisäksi perusterveydenhuollossa ei välttämättä ole taitoa kohdata erityistarpeita omaavia asiakkaita. Huonot käyntikokemukset ja epätietoisuus siitä, mihin mennään ovat omiaan luomaan traumaattisia muistoja.

Jos traumaattiset tilanteet toistuvat kerta toisensa jälkeen, on aina vain todennäköisempää, että jokainen käynti tulee vain vaikeammaksi. Tällöin jo terveysaseman julkisivun näkeminen voi nostattaa nämä ikävät muistot esille.

Nyt ensimmäiseksi olisikin tärkeää selvittää henkilön kanssa sitä, miksi terveyskeskuksessa on niin vaikeaa käydä. Asumispalveluiden henkilökunta, henkilö itse, henkilön omaiset sekä terveyskeskuksen työntekijä voisivat yhdessä pohtia sitä, mikä terveyskeskuksessa käymisessä on hankalaa, ja miten ko. tilanteessa edetään. Tässä on tärkeää huomioida se, että vaikka kysymyksessä on kehitysvammainen asiakas, se ei ole syy jättää häntä ulkopuolelle itseään koskevasta keskustelusta ja päätöksenteosta. Näin määrätään myös laissa.

Kysymykseesi, onko sairaanhoitajan mahdollista tulla ottamaan verikokeet kotiin/asuntolaan: Terveydenhuollon palvelu on mahdollista järjestää kotipalveluna jos asiakas on hyvin vaikeavammainen eikä terveyskeskuksessa käyminen onnistu. Jos kysymykseen tulee verikokeen otto vastentahtoisesti, on silloin kysymyksessä aina rajoitustoimenpide ja siihen tarvitaan aina asianmukainen päätös hoitavalta lääkäriltä. Päätös on voimassa 30 vuorokautta.

Terveyskeskuskammoa on kuitenkin hyvä lähteä ratkomaan ensin siten, että selvitetään, mistä kammo on syntynyt, ja miten sitä voisi lieventää. Samalla varmistetaan myös terveyskeskuksen henkilökunnan tietotaito kohdata kehitysvammainen henkilö asiakkaana.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus