Vessan muutostyöt

Kysymys 

Olen nyt asunnut jo kaksi kuukautta asunnossani. Minulle on Turun vammaissosiaalityö luvannut, että hoitaa vessan muutostyöt. Mikä on se aika, että nämä pitää hoitaa vai onko vessan muutostöillä mitään aikarajaa?

Vastaus 

Hei,

Viestistäsi jäi hieman epäselväksi, oletko tehnyt asiasta virallisen hakemuksen. Mikäli olet, kannattaa sinun ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijääsi. Hänen on hallintolain perusteella annettava asiasta käsittelyaika-arvio.

Hallintolain 23 §:n mukaan hallintoasia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä. Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle, eli sinulle (sinun pyynnöstäsi) arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tiedusteluihin.

Vammaispalvelulain 3 a §:n mukaan palvelutarpeen arviointi ja päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä kun hakemus on tehty.

Päätös on toimeenpantava ilman aiheetonta viivytystä, kiireellisissä tapauksissa viipymättä.

Ystävällisin terveisin,

Soile Nyman, Lakimies, Tukiliitto