Voiko määräaikaisen työsopimuksen peruste olla vajaakuntoisen työllistäminen?

Kysymys 

Tervehdys,

Voiko määräaikaisen työsopimuksen perusteena olla vajaakuntoisen työllistäminen? Määräaikainen työsopimus on toinen perättäinen, tämä on voimassa ajalla 1.1 - 31.5.2019. Työaika on 16 h/vko (ma-to). Työsopimukseen on määräaikaisuuden selitteeksi kirjattu vajaakuntoisen työllistäminen.

Vastaus 

Hei, työsopimuslain (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055) 3 §:n mukaan "vajaakuntoisen työllistäminen" ei voi olla määräaikaisuuden perusteena. Määräaikaiselle työsopimukselle on oltava aina perusteet, kuten työn luonne, sijaisuus tai muu näihin verrattava sekä muu yrityksen toimintaan tai tehtävään työhön liittyvä peruste. (ks. esim. https://www.erto.fi/tyosuhdeopas/tyosopimus/maaraaikainen-tyosopimus). Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Poikkeuksena on kuitenkin määräaikaisen työsopimuksen tekeminen pitkäaikaistyöttömän kanssa. Enintään vuoden pituisen määräaikaisen työsopimuksen saa tehdä ilman perusteltua syytä, jos palkattava henkilö on ollut työ- ja elinkeinotoimiston ilmoituksen mukaan yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12 kuukauden ajan. (Työsopimuslaki 3 a §).

Ystävällisin terveisin,

Simo Klem,
asiantuntija, työllisyys,
Kehitysvammaliitto

-----

Vastaa lyhyeen kyselyyn neuvontapalstan käytöstä!

Oletko käyttänyt Verneri.netin neuvontaa? Mistä löysit palvelumme? Saitko vastauksen kysymykseesi? Voisiko verneri.netin neuvontaa kehittää? Vastaa lyhyeen kyselyymme tästä linkistä!