Yksityisen lääkärin käyttö asumisyksikössä

Kysymys 

Hei,

Voiko asumispalveluyksikkö pakottaa käyttämään terveyskeskuslääkäriä vedoten käyttämäänsä Life-Care-sovellusta, johon tiedot vastaanotosta kirjautuu suoraan ? Olemme käyttäneet kehitysvammaista poikaamme yksityisellä psykiatrilla ja maksaneet vastaanoton itse.

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Hei,

kiitos kysymyksestäsi.

Potilaslaki (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista) takaa sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävälle henkilölle oikeuden vaikuttaa omaan hoitoonsa – potilaalla on siis oikeus päättää, mistä ja keneltä hän hoitoa hankkii.

Jos asiakas ei itse pysty tekemään päätöksiä asiasta, on silloin kuultava henkilön lähiomaisia hoidon toteuttamisessa.

Potilaalla tai sosiaalihuollon asiakkaalla ei ole siis velvollisuutta käyttää tiettyä hoitotahoa vain sillä perusteella, että asuu tietyssä asumisyksikössä. Myöskään asiakastietojärjestelmä ei riitä tähän perusteluksi. Esimerkiksi sosiaalihuollon asiakaslain perusteluissa todetaan viitaten siihen, että palvelu pitää suunnitella ja toteuttaa asiakkaan esiin tuomista lähtökohdista. Eli palvelua ei pidä toteuttaa lähinnä vain organisaation käytäntöihin perustuen.

Terveydenhuollon ammattilaisilla keskenään, sekä sote-alan ammattihenkilöstöllä monialaisesti on laaja yhteistyövelvoite. Sen tulisi tähdätä asiakkaan edun huomiointiin mahdollisimman laajasti. Tämä mahdollistaa riittävän tiedonvaihdon varsinkin silloin kun siihen on asiakkaan tai tarvittaessa läheisten antama lupa.

Jos henkilöllä on edunvalvoja, voi hänellä olla asiassa myös rooli. Edunvalvojan tulee huolehtia, että päämies saa tarpeisiinsa nähden riittävän hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen (holhoustoimilaki), ja tätä varten edunvalvojalla olisi velvollisuus esimerkiksi huolehtia riittävien tietojen toimittamisesta yksityiseltä taholta asumisyksikköön, jos se ei muuten mitenkään mahdollistuisi.

Myös hoitotahon valinnassa on syytä kiinnittää huomiota siihen, että asumisyksikkö pystyy sitten käytännössä toteuttamaan sieltä saadut hoito-ohjeet.

ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus

--------------------------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!