Kuva: Liisa Huima

Tekoja

Asumisen teot ovat onnistuneita käytäntöjä, jotka tukevat asumisen yhdenvertaisuutta. Asumisen teoilla vaikutetaan vammaisen henkilön kokemukseen hyvästä asumisesta.

Asumisen teot ovat toimintatapoja, joissa vammaiset ihmiset saavat toivomaansa tukea sinne missä he haluavat asua ja liikkua. Ne koskevat asumisen ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista, asuntoa ja sijaintia, omassa kodissa asumista ja elämistä sekä yhteisöihin kuulumista ja osallistumista.

Sanoista tekoihin

Tältä sivulta voit lukea esimerkkejä onnistuneista asumisen teoista. Voit ehdottaa omaa asumisen tekoasi julkaistavaksi asumisen tekoja lomakkeella

Tekojen yhteydessä olevien asiasanojen avulla voit suodattaa ja selata muita sanaan liitettyjä tekoja. Sanasto-sivulta löydät koko sanaston ja sanojen kuvailuun liittyvät määritelmät.

Teron tarina omaan kotiin siirtymisestä

Yhteistyössä Teron, Teron äidin, tehostetun palveluasumisen yksikön ja toimintakeskuksen ohjaajien kanssa aloimme miettimään Mikkeliin muuttamista ja tulevan asumispalvelun muotoa. Teron taitojen, tarpeiden ja toiveiden pohjalta parhaaksi vaihtoehdoksi muotoutui tuettu asuminen, ihan oma […]

Lue lisää

Avainsana: Asumisen tuki | Elämänlaatu | Koti

Pariskunnan yhteinen koti Avainringissä

Pariskunnan toive yhteisestä kodista onnistui Aulan Avainringin avulla. Avainrinki on tuettu verkostoasumispalvelu, joka mahdollistaa asumisen omassa kodissa ja tuen saamisen sinne sekä omannäköisen ja mielekkään arjen asukkaille. Avainringistä pariskunta sai oman vuokra-asunnon, […]

Lue lisää

Avainsana: Koti | Tarve | Tuettu päätöksenteko

Tehostetusta asumisesta tuettuun asumiseen, apuna lähinaapuri

Tehostetusta palveluasumisesta tuettuun asumiseen muuttoa suunnitteleville ja heidän läheisilleen järjestettiin työpajoja, tiedotustilaisuuksia ja ryhmätoimintaa Monipuolisia asumisratkaisuja kehittämässä -hankkeen yhteydessä. Muuttajien toiveita, taitoja ja tuen tarpeita kartoitettiin. Asuntopalvelut remontoivat muuttajille pienkerrostalon (kuusi asuntoa) […]

Lue lisää

Avainsana: Asumisen tuki | Koti | Lähi-ihminen