Kuva: Liisa Huima

Tekoja

Asumisen teot ovat onnistuneita käytäntöjä, jotka tukevat asumisen yhdenvertaisuutta. Asumisen teoilla vaikutetaan vammaisen henkilön kokemukseen hyvästä asumisesta.

Asumisen teot ovat toimintatapoja, joissa vammaiset ihmiset saavat toivomaansa tukea sinne missä he haluavat asua ja liikkua. Ne koskevat asumisen ja palvelujen järjestämistä ja tuottamista, asuntoa ja sijaintia, omassa kodissa asumista ja elämistä sekä yhteisöihin kuulumista ja osallistumista.

Sanoista tekoihin

Tältä sivulta voit lukea esimerkkejä onnistuneista asumisen teoista. Voit ehdottaa omaa asumisen tekoasi julkaistavaksi asumisen tekoja lomakkeella

Tekojen yhteydessä olevien asiasanojen avulla voit suodattaa ja selata muita sanaan liitettyjä tekoja. Sanasto-sivulta löydät koko sanaston ja sanojen kuvailuun liittyvät määritelmät.

Asumisen ohjaajilta ja Kyliksestä uudenlaista tukea asumiseen

Tarpeeseen vastaamiseksi teimme muutoksia tuetun asumisen palvelun toteuttamiseen ja työntekijöiden toimenkuviin. Kodinhoitajan tilalle palkattiin 1,5 tuetun asumisen ohjaajaa ja työajat muutettiin iltapainotteiseksi, jotta tukea voidaan tarjota joustavasti asukkaan tarpeen mukaan. Muutoksessa ohjaustyön […]

Lue lisää

Avainsana: Asumisen tuki | Elämänlaatu | Osallisuus

Pariskunnan yhteinen koti Avainringissä

Pariskunnan toive yhteisestä kodista onnistui Aulan Avainringin avulla. Avainrinki on tuettu verkostoasumispalvelu, joka mahdollistaa asumisen omassa kodissa ja tuen saamisen sinne sekä omannäköisen ja mielekkään arjen asukkaille. Avainringistä pariskunta sai oman vuokra-asunnon, […]

Lue lisää

Avainsana: Koti | Tarve | Tuettu päätöksenteko

Naapurina sosiaalinen isännöitsijä perheineen

Syksyllä 2017 käynnistimme naapuritoiminnan tuetun asumisen asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Ensin laitoimme sosiaalista isännöitsijää koskeva hakuilmoituksen lehteen. Löysimme sosiaaliseksi isännöitsijäksi nuoren perheen isän, jonka perheeseen kuuluvat hänen lisäkseen aviopuoliso, noin vuoden […]

Lue lisää

Avainsana: Asumisen tuki | Osallisuus | Yhteisö

Tehostetusta asumisesta tuettuun asumiseen, apuna lähinaapuri

Tehostetusta palveluasumisesta tuettuun asumiseen muuttoa suunnitteleville ja heidän läheisilleen järjestettiin työpajoja, tiedotustilaisuuksia ja ryhmätoimintaa Monipuolisia asumisratkaisuja kehittämässä -hankkeen yhteydessä. Muuttajien toiveita, taitoja ja tuen tarpeita kartoitettiin. Asuntopalvelut remontoivat muuttajille pienkerrostalon (kuusi asuntoa) […]

Lue lisää

Avainsana: Asumisen tuki | Koti | Lähi-ihminen