Kehitysvammaisen avustaja ammattioppilaitoksessa

Kysymys 

Lievästi CP- ja kehitysvammainen tyttäreni haluaisi opiskelemaan tavalliseen ammattikouluun. Kaupungin mukaan hänelle voitaisiin myöntää avustaja lähinnä vain fyysiseen avustamiseen; jos opiskelu on liian vaativaa, avustajaa ei voi saada. Eivät osaa sanoa, voisiko avustaja esim. kirjoittaa hänen puolestaan ja auttaa tietojen etsinnässä tietokoneen avulla, kuten nykyinen kouluavustaja tekee.

Rajataanko lainsäädännössä, missä asioissa avustaja voi auttaa ja missä ei? Voiko myös ammattikouluissa saada ydinkohtiin keskittyvän HOJKSin ja tehdä kirjalliset kokeet suullisesti?

Vastaus 

Hei,

Vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista) mukaan ns. tavanomaiseen elämään voi saada henkilökohtaisen avustajan.

Opiskelu on tavanomaista elämää. Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaista apua on järjestettävä työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa, mitä vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Laissa ei ole määritelty enimmäistuntimäärää, vaan arviointi tehdään yksilöllisen tarpeen perusteella. Mainitsemasi tuen tarpeet ovat tavanomaisia henkilökohtaisen avustajan tehtäviä.

Vammaispalvelulain mukaan henkilökohtaisen avun saamiseksi sen hakijalla täytyy olla voimavaroja perustella avun sisältö ja toteutustapa.

Koulutusta voidaan mukauttaa vammaisen ihmisen tarpeisiin sopivaksi, mutta siihen tarvitaan erityisen tuen päätös, joka toimeenpannaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS). Tässä suunnitelmassa määritellään tuen tarve sekä erityiset opetus- ja opiskelujärjestelyt. HOKSin laatimisessa on mukana alaikäinen opiskelija, lapsen vanhemmat ja opetushenkilökuntaa.

Emme voi ottaa kantaa siihen, onko opiskelu tavallisessa ammattikoulussa liian vaativaa tyttärellenne, mutta myös osaamisen arvioinnin mukauttaminen perustutkinnoissa on mahdollista. Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa vain sen verran, mitä opiskelijan valmiudet ja tavoitteet huomioon ottaen on välttämätöntä.

Voit lukea lisää erityisestä tuesta ammatillisessa koulutuksessa -sivuilta.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus