Kotoa pois muutto

Kysymys 

Hei,

Miten voin tukea asiakastani (yli 18v), joka kovasti olisi muuttamassa omaan kotiin, mutta toistaiseksi asumisharjoittelujaksoilla on ollut niin ikäväinen, että omaan kotiin muuttoa ei pidetä vielä ajankohtaisena.

Hän ei ehkä aivan ymmärrä, mitä muuttaminen todella tarkoittaa.

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Kun suunnitellaan kotoa pois muuttoa kehitysvammaisilla, on hyvä alkaa riittävän ajoissa muuttovalmennus. Se sisältää monenlaista toimintaa, joka lähtee muuttajan tarpeista.

On selvää, että kehitysvammainen tarvitsee paljon konkreettisia kokemuksia siitä, mitä muuttaminen tarkoittaa ja miltä se tuntuu. Intervallijaksot, eli lyhyet asumisjaksot asumispalveluissa on yleinen tapa aloittaa kotoa pois muuton harjoittelu. Siitä saa kokemuksen kotoa poissaolosta.

Ikävöinti kotiin on luonnollinen reaktio ja siitä pitää keskustella henkilölle sopivalla tavalla. Joskus on tarpeen yhdessä muuttajan ja läheisten kanssa jopa rakentaa yhdessä valmiiksi tuleva uusi koti ja vähitellen aloittaa siellä asumisen harjoittelu tarvittavan tuen turvin. Muuttamisen valmistelussa on tärkeää huomioida esimerkiksi, millainen asumismuoto tulee kyseeseen muuttajalle ja millaiset hänen asumisen tarpeensa ja tuen tarpeensa ovat. 

Muuttovalmennukseen kuuluu myös muuttoon liittyvien asioiden läpi käyminen henkilölle sopivalla tavalla. Yksilöllisen elämänsuunnittelun karttatyövälineen avulla voidaan tehdä näkyväksi monia asioita tekemällä niistä karttoja eli kuvakertomuksia. Verneri.netin sivuilta löydät yksilökeskeisen elämänsuunnittelun työvälineitä.

Esimerkiksi kartta-työmenetelmää voi hyödyntää. Karttoja voi tehdä esimerkiksi unelmakodista: millainen se olisi, missä se olisi, miten se olisi kalustettu ja mitä otan mukaani sinne vanhasta huoneessani?

Toinen kartta voi koskea tuen ja avun tarpeita: missä asioissa pärjään hyvin ja toisaalta missä asioissa tarvitsen tukea ja kenen haluaisin minua tukevan?

Kolmas kartta voi käsitellä sosiaalisia suhteita: keitä ihmisiä on mukana minun ympärilläni ja miten pidän heihin yhteyttä, keneltä heistä voin saada apua ja tukea ja mihin asioihin? Tässä kartassa on hyvä erotella läheiset ja ystävät ja muut, kuten vaikka taksikuski ja sitten ammatti-ihmiset. Näistä lähtökohdista voi jatkaa mihin asioihin tahansa kuten vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja niin edelleen - eli asioihin, jotka yleensä kuuluvat normaaliin elämään. Tällä tavalla muuttajalle annetaan mahdollisuus ja aikaa asioiden käsittelyyn ja hahmottamiseen. Koko prosessi pitää tietenkin mennä muuttajan ehdoilla ja häntä kuunnellen. Aikaa voi kulua ja siksi kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Käyttipä mitä tahansa menetelmää muuttamisen tukena, aina kannattaa kuitenkin varmistaa se, että muuttamiseen liittyvissä keskusteluissa ja tilanteissa kehitysvammainen henkilö on myös itse mukana. On tärkeää, että hän saa apua ja tukea muuttamiseen liittyvien asioiden pohtimiseen. Muuttoon valmistautumisessa, siihen liittyvässä keskustelussa ja pohdinnassa voi käyttää apuna tukikuvia ja sosiaalisia kuvatarinoita. Sosiaaliset kuvatarinoilla voi tukea henkilöä myös uudessa asuinympäristössä muuton jälkeen.

Papunetin kuvatyökalu ja Papuri-verkkokirjatyökalu toimii hyvin näiden kuvatarinoiden tekemiseen. Tutustu osoitteessa: www.papunet.fi/materiaalia

Tässä on myös linkki Kehitysvammaisten palvelusäätiön muuttovalmennussivuille. Kannattaa tutustua!

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus

--------------------------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!