Välineitä yksilökeskeiseen elämänsuunnitteluun

Tähän osioon on koottu yleisimmin käytössä olevia yksilökeskeisen elämänsuunnittelun välineitä. YKS-työskentelyn välineet ovat usein yksinkertaisia eivätkä ne ole itseisarvo. Välineet ovat raameja, jotka auttavat työskentelyssä oikeille jäljille. Välineitä voi ja kannattaa soveltaa arjessa tarpeen mukaan.

Tärkeää on valita väline kulloinkin käsittelyssä olevan aiheen mukaan. Kun halutaan kerätä henkilöltä itseltään tietoa hänen toiveistaan, tarpeistaan ja ajatuksistaan, kannattaa liikkeelle lähteä Kartta-työvälineestä.

Kun halutaan koota kenties mittavankin työskentelyn keskeisin tieto napakkaan muotoon, on Yhden sivun esittely hyvä apuväline.

Kun on tarpeen pohtia turvallisuuden ja terveyden sekä itsemääräämisen kysymysten tasapainottamista arjessa, voi avuksi ottaa joko Vaaka-työvälineen tai laajemman Positiivisen riskiarvioinnin.