Valvooko kukaan ryhmäkotien oloja?

Kysymys 

Huolestuttaa oman lapsen tulevaisuus kun lukee vammaisten hoitokotien oloista, esim hoitajat vaihtuu tiheään eikä tunnu olevan aikaa edes perusasioihin. Eikö kotien toimintaa valvo mikään taho? Kuka valvoo vammaisen oloja/etuja jos ei ole vanhempia enää elossa tai sukulaisia? Onko vammainen vain henkilökunnan armoilla?

Vastaus 

Hei,
Palveluasumista koskevien säännnösten noudattamista valvoo Valvira. Se valvoo mm. sosiaalihuollon toimintayksiköiden toimintaa. Aluehallintovirastot valvovat toimintaa omilla toimialueillaan.

AVI:n sivuilla sanotaan näin:
" Aluehallintoviraston (AVI) toiminta tähtää väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja sosiaalipalvelujen asiakkaiden oikeusturvan toteutumiseen. AVI ohjaa ja valvoo kunnallisia ja yksityisiä sosiaalihuollon palveluja. AVI ohjaa ja valvoo kuntia ja yksityisiä palvelujentuottajia siten, että asiakkaan oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu alueella toteutuvat. Myös palvelujentuottajien toiminnan ja menettelytapojen on oltava säädöstenmukaisia.

Lainvastaista menettelyä, asiakasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia havaitessaan AVI voi antaa määräyksen puutteiden tai epäkohtien poistamiseksi. Määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla. Mikäli toimintaa ei korjata asianmukaiseksi annetun määräajan kuluessa, voidaan toiminta keskeyttää tai kieltää.

AVI myös ehkäisee epäkohtien syntymistä ohjaamalla palveluntuottajia jo ennakkoon. AVI neuvoo kuntien viranomaisia ja yksityisiä palveluyrityksiä, järjestää koulutustilaisuuksia, levittää hyviä käytäntöjä sekä laatii tiedotteita, ohjauskirjeitä ja valvontaohjelmia."

Aluehallintoviraston sivut:
https://www.avi.fi/web/avi/sosiaalipalvelujen-ohjaus-ja-valvonta#.WpO4zefLi70

Jos on todettu, että täysi-ikäisellä henkilöllä ei ole taitoja huolehtia omasta taloudellisesta edustaan, on hänelle tarpeellista määrätä edunvalvoja.

Maistraatin kautta haettava edunvalvoja on henkilön taloudellista etua ajava henkilö, joka hoitaa tämän taloutta edunvalvottavan edun mukaisesti.
Maistraatti valvoo, että päämiehen varoja käytetään oikein ja että päämies saa henkilökohtaiseen käyttöönsä riittävät rahavarat. Taloudellisten asioiden lisäksi edunvalvojan on huolehdittava, että päämies saa asianmukaisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Edunvalvoja voi olla myös henkilön sukulainen. Vaikka henkilöllä olisi edunvalvoja, ei tämä tarkoita sitä, ettei päämiehen, eli edunvalvottavan mielipidettä tulisi kuulla. Edunvalvonta räätälöidään aina edunvalvottavan tarpeiden mukaisesti. Henkilön itsemääräämisoikeutta ei pidä rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä hänen etujensa suojaamiseksi.

Lue lisää edunvalvonnasta:
http://verneri.net/yleis/edunvalvonta

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus