Asunto- ja naapuriverkoston toteuttamisopas on julkaistu

#kotimatkalla-hankkeessa kehitettiin asunto- ja naapuriverkostomallia, jonka perusideana on erityistä tukea asumisessaan tarvitsevien ihmisten asumisen järjestäminen tavallisissa asunnoissa, joista muodostuu verkostoja. Verkoston asukkaat saavat yksilöllisesti räätälöityä apua ja tukea kotiinsa ja verkoston asukkaat myös antavat ja saavat vertaistukea toisiltaan. Oleellista on, että verkoston asukkaat voivat käyttää tarvitsemiaan lähipalveluja ja olla osa naapurustoaan.

Hanke toteutettiin vuosina 2017-2019 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA), Kehitysvammaliiton, FDUV:n sekä kuntien ja sote-kuntayhtymien yhteistyönä.

Opas käsittelee mm. seuraavia aiheita:

  • Mikä asunto- ja naapuriverkosto on?
  • Millaisia asumisen vaihtoehtoja on?
  • Mitä naapurityö on?
  • Miten asukkaat voivat auttaa toisiaan?
  • Mitä tuen suunnittelussa pitää ottaa huomioon?

Löydät oppaan sähköisen .pdf -version tästä linkistä.