Ei myytävänä! -kansalaisaloite vaatii palvelujen kilpailuttamisen lopettamista

Vammaisfoorumi ry ja Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta tekivät 12.6.2017 Ei myytävänä! -kansalaisaloitteen vammaisten henkilöiden välttämättömän avun ja tuen kilpailuttamisen lopettamiseksi. Edetäkseen eduskunnan käsittelyyn aloite tarvitsee 50 000 allekirjoitusta joulukuuhun mennessä.

Vammaisjärjestöt tavoittelevat lakimuutosta, jossa vammaisten henkilöiden välttämättömät palvelut rajattaisiin hankintalain soveltamisalan ulkopuolelle. Palveluiden kilpailuttaminen on vastoin YK:n yleissopimusta vammaisten henkilöiden oikeuksista. Vammaisilla ihmisillä ei kilpailutuksissa ole osallisuutta eikä oikeussuojakeinoja omaa elämäänsä koskevissa päätöksissä.

Kilpailutuksessa ratkaisee lähes poikkeuksetta hinta. Toistuvat kilpailutukset luovat epävarmuutta ja vaikeuttavat suuresti vammaisten ihmisten arkea.

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2538.

Lisätietoa Ei myytävänä! -kansalaisaloitteesta: http://www.eimyytavana.fi/