Etsitään kehitysvammaisia henkilöitä mukaan tutkimukseen

Hei! 

Olemme Mikko Torvinen ja Tiia Pellinen, toisen vuoden vammaistyöhön erikoistuvia sosionomiopiskelijoita Diakonia-ammattikorkeakoulusta. Teemme tutkimuslähtöistä opinnäytetyötä kehitysvammaisten seksuaalikasvatuksesta ja siihen liittyvistä aihealueista.  

Haemme opinnäytetyön tutkimukseen kehitysvammadiagnoosin saaneita ja puhekyvyn tai vaihtoehtoisen kommunikaatiotavan omaavia haastateltavia, jotka ovat kiinnostuneita puhumaan seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta omiin kokemuksiin pohjautuen.  

Haastattelussa esitämme muutaman aiheeseen liittyvän kysymyksen, mutta haastattelun pääpointtina on luoda matalan kynnyksen keskustelu, jossa jokainen halukas saa äänensä kuuluviin itselle ominaisella tavalla.

Haastattelut toteutetaan luottamuksellisesti ja haastatteluita varten haetaan tutkimuslupa, joka mahdollistaa haastattelujen luottamuksellisen toteutumisen. Toteutamme haastattelut kesän 2021 aikana. Mikäli kiinnostuneita on, lähetäthän meille osallistujalistan tähän sähköpostiosoitteeseen, niin sovitaan haastattelujen ajankohdasta ja toteutustavasta tarkemmin.  

Ystävällisin terveisin,  

Mikko Torvinen ja Tiia Pellinen 

044 2520817

tiia.pellinen(ät)student.diak.fi