Haluatko oppia vammaispalvelujen järjestämisestä ja hankinnasta?

Vammaispalvelujen järjestäminen ja hankinta -koulutuskierros

Vammaisten henkilöiden palvelujen järjestämisen lähtökohtana ovat yksilöllisiin tarpeisiin vastaavat palvelut. Palveluiden tulee vahvistaa luottamusta yhteiskuntaan.

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen koordinoiman vammaispalveluiden järjestäminen ja hankinta -koulutuskierroksen tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta vammaispalveluissa ja tukea  kuntien ja maakuntien asiantuntijoiden järjestämis- ja hankintaosaamista. 

Koulutus on tarkoitettu

  •     kuntien ja maakuntien vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa mukana oleville viranomaisille (hankintapäälliköt, lakimiehet, sosiaalityöntekijät, johtajat)
  •     asiakasedustajille (vammaisneuvostot, vammaisjärjestöt)
  •     luottamushenkilöille (esim. sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenet)
  •     valvontaviranomaisille
  •     palvelujen tuottajille

Koulutuspäivien sisältö - tiedolla ymmärrykseen

  •     Ihmisoikeuskehys: Mitä vammaisten ihmisten ihmisoikeussopimus tarkoittaa?
  •     Vammaispalvelulainsäädäntö: Järjestämistapa on valittava sen mukaan mikä on asiakkaan edun mukaista. Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma palvelujen järjestämisen ja hankinnan näkökulmasta.
  •     Hankintalain soveltaminen: Mahdollisuudet palveluiden joustavaan järjestämiseen, käyttäjien tarpeiden huomioiminen ja asiakasosallisuus. Käydään läpi myös alueellisia hyviä käytäntöjä ja ongelmakohtia.

Koulutukset järjestetään koko päivän tilaisuuksina ja lähes kaikkia voi seurata myös netissä. Koulutukset ovat osallistujille maksuttomia. Ohjelma tarkentuu alkuvuodesta 2019. Koulutuspäivien lisäksi järjestetään työpajoja, joissa pureudutaan tarkemmin vammaispalvelujan järjestämisen ja hankinnan erityiskysymyksiin.

Ilmoittautuminen

Kaikissa tilaisuuksissa, paitsi Helsingissä, on mahdollisuus etäosallistumiseen. Etäosallistuminen vaatii myös ilmoittautumisen.

Tilaisuuksien ilmoittautumislinkit löydät THL:n sivuilta!

Taustaa

Eduskunnan käsiteltävänä olevassa vammaisjärjestöjen Ei myytävänä! -kansalaisaloitteessa nostetaan esille huoli siitä, että vammaiset henkilöt eivät ole asianosaisia, kun kunnissa tehdään heidän elämäänsä olennaisesti vaikuttavia palvelujen hankintapäätöksiä.

Jotta kuntien osaaminen vammaispalvelujen järjestämisessä ja hankinnoissa olisi jatkossa riittävää ja toiminta asiakaslähtöistä, hallitus on päättänyt järjestää kunnille tätä koskevaa ohjausta ja koulutusta.  

THL koordinoi koulutuskierrosta STM:n ohjauksessa. Hankkeessa mukana ovat STM:n lisäksi työministeriö, valtiovarainministeriö, Suomen Kuntaliitto, Valvira ja aluehallintavirastot, sekä eri vammaisjärjestöjen edustajia.

Lisätietoja

Päivi Nurmi-Koikkalainen
Johtava asiantuntija, THL
etunimi.sukunimi[at]thl.fi
Tilaisuuksien järjestely ja ilmoittautumiset

Ulla Hallakoski
Koulutussuunnittelija, FCG Koulutus Oy
ulla.hallakoski(at)fcg.fi
puh. 050 302 7712