Heikki Seppälän Erilaiset Eväät - kirja kehitysvammaisuudesta on julkaistu

Heikki Seppälän odotettu uutuuskirja on julkaistu.

Kirjaa on saatavilla Kehitysvammaliiton oppimateriaalikeskus Opikkeesta.

Linkki Opikkeen verkkokauppaan.

Kirjan takakannesta lainattua:

"Kehitysvammaisuus on moniulotteinen ilmiö. Se vaikuttaa ihmisen arkeen läpi elämän. Tyypillistä tapausta ei ole. Kuka on kehitysvammainen? Miten kehitysvammaisuus määritellään, ja miten diagoosi tehdään? Miten kehitysvamma vaikuttaa ihmisen oppimiseen, mielenterveyteen, toimintakykyyn ja sosiaalisiin suhteisiin elämän eri vaiheissa?

Mielekäs ja tasavertainen elämä on mahdollista kaikille sopivien ja oikein mitoitettujen tukitoimien turvin. Kokonaiskuvan hahmottuessa lukija oivaltaa, että kehitysvammaisuus on vain ihmisen yksi ominaisuus muiden joukossa.

Heikki Seppälän käytännönläheisessä teoksessa teoriatieto yhdistyy arjen kokemuksiin. Mielekäs ja tasavertainen elämä on mahdollista kaikille sopivien ja oikein mitoitettujen tukitoimien turvin. Kokonaiskuvan hahmottuessa lukija oivaltaa, että kehitysvammaisuus on vain ihmisen yksi ominaisuus muiden joukossa."