Kehitysvammaliitto kouluttaa - Lievästi kehitysvammaiset keskuudessamme 14.3.2023 klo 09:00 - 15:30

Osallistu Kehitysvammaliiton järjestämään koulutukseen Lievästi kehitysvammaiset keskuudessamme - Elämässä selviytymisen haasteet ja mahdollisuudet.

Koulutuksen sisällöstä:

Henkilöt, joilla sanotaan olevan lievä kehitysvamma, ovat monin tavoin haavoittuvassa asemassa yhteiskunnassamme. Heidän odotetaan selviytyvän arjen haasteista ja oman elämänsä hallinnasta paremmin kuin mihin heidän toimintakykynsä oikeasti riittää. Heidän tarvitsemistaan tukipalveluista on suuri puute ja he ovat usein myös hyvin köyhiä. Heillä on kuitenkin samat haaveet ja tavoitteet kuin muillakin: päästä töihin, löytää seurustelu- tai elämänkumppani ja elää hyvää elämää. Koulutuksessa paneudutaan lievän kehitysvammaisuuden erityispiirteisiin ja pohditaan hyviä ja tuloksellisia tapoja auttaa näitä ihmisiä selviytymään elämässään.

Kohderyhmä: Asumisen ja kuntoutuksen lähityöntekijät ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Kouluttaja: Heikki Seppälä, psykologi

Ohjelma:
9.00 Tervetuloa koulutukseen. Orientoidutaan päivän ohjelmaan ja työskentelyyn.
9.15 Lievän kehitysvammaisuuden monet kasvot
           - Mitä lieväasteisella kehitysvammaisuudella tarkoitetaan? 
           - Kehitysvammaisuutta vai laaja-alaisia oppimisvaikeuksia? Missä raja menee?
           - Mukana on usein muitakin neuropsykiatrisia haasteita
10.15 Lievä kehitysvammaisuus ja käytännön toimintakyky
           - Toimintakyvyn näkökulma: mihin asti taidot riittävät?
           - Mitä kaikkea on oppimisen ja toimintakyvyn rajoitteiden takana?
           - Käytännön toiminnoissa tukeminen
11.30 Lounastauko
12.15 Sosiaaliset taidot ja sosiaalisten tilanteiden hallinta
          - Puutteet sosiaalisissa taidoissa voivat haitata enemmän kuin puutteet kognitiivisissa kyvyissä
          - Sosiaalisissa tilanteissa selviytymisen haasteita ja niissä tukeminen
13.30 Tauko
13.45 Minäkuva, identiteetti, psyykkinen hyvinvointi, mielenterveys
         - Tarve olla kuin muutkin – oma asunto, työ, parisuhteet, seksuaalisuus
         - Kehitysvammaisuuden stigma ja mielenterveydelliset haasteet
14.30 Tavoitteena tuettu elämä?
        - Tutkimus osoittaa, että nämä ihmiset hyötyvät tuesta. 
        - Tuettu asuminen, tuettu työ, tuettu harrastustoiminta ja osallistuminen
        - Millainen tuki toimii parhaiten?
15.15 Koulutuspäivän arviointia.
15.30 Koulutus päättyy

Viimeinen ilmoittautumispäivä:
Viimeinen virallinen ilmoittautumispäivä on 28.2.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Kehitysvammaliiton koulutuskalenterista

markkinointikuva

markkinointikuva