Kehitysvammaliitto kouluttaa: Vähäeleinen kohtaaminen haastavissa tilanteissa - Etäkoulutus

Jos teet lähityötä ja kohtaat työssäsi haastavia tilanteita ja pohdit niihin sopivaa työskentelymallia, tule Kehitysvammaliiton järjestämään koulutukseen!
Koulutus perustuu tunnetun ruotsalaisen psykologin Bo Hejlskov-Elvénin videoluentoihin. Videoissa käsitellään itsehallintaa ja haastavaa käyttäytymistä sekä sitä, miten kohdata haastavasti käyttäytyvä henkilö mahdollisimman vähäeleisesti.
Koulutuksessa syvennetään ymmärtämystä siitä, mikä aiheuttaa haastavaa käytöstä ja millainen vaikutus on sillä, miten työntekijä suhtautuu siihen.
Koulutuspäivässä saat työkaluja myös ennakointiin, arviointiin ja muutokseen.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
mainoskuva