Kettuki luovutti erityistaidetoiminnan tuen hallitusohjelmatavoitteet Eduskuntatalolla

Erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestö Kettukin hallitusohjelmatavoitteiden keskeinen viesti on se, että seuraavalla hallituskaudella toteutetaan valtion ohjaama taidemaailman käytäntöjä yhtenäistävä kehittämisohjelma yhdessä järjestökentän kanssa. Ohjelmalla edistetään osallisuutta sekä yhdenvertaisuutta ja lisätään erityistaidetoiminnan valtakunnallista saavutettavuutta. Lisäksi luodaan taiteen rahoitusjärjestelmässä erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia taideammateissa.

Tiistaina 12.3.2019 pidetyssä luovutustilaisuudessa useiden eri eduskuntaryhmien edustajat kiittivät asian nostamista esille. Paikalla tavoitteita vastaanottamassa olivat: Aila Paloniemi (Keskusta), Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreät), Raija Vahasalo (Kokoomus), Antero Laukkanen (KD), Jari Myllykoski (Vasemmistoliitto), Tarja Filatov (SDP) ja Veronica Rehn-Kivi (RKP). "Tämä on sellainen asia, joka yhdistää kaikkia eduskuntaryhmiä", totesi Raija Vahasalo Kokoomuksen eduskuntaryhmästä.

Tilaisuudessa taiteilijat Juhani Rusanen Autismisäätiön Vallilan taidestudiosta sekä Antero Laine Kaarisillan taide- ja toimintakeskuksesta kertoivat omasta taiteen tekemisestään. ”Teen maalauksia myös ihmisistä arkisissa töissä, uimassa, kävelemässä.
Minulta kysytään onko nämä ihmiset omakuvia. Ne on ihmisiä, sinä tai minä tai kuka vaan. En osaa olla ilman työtä. Se on tärkeä minulle.
Taide on minun työni.” Antero Laine kuvailee.

Taiteen urapolut mahdollisiksi kaikille

Jokaisella on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti. Nämä ovat YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 27. artiklan mukaan kulttuurisia perusoikeuksia. Taiteeseen ja kulttuuriin osallistumisella on lukuisissa tutkimuksissa osoitettu olevan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia.

”Kannatamme monien muiden taiteen edunvalvojatahojen tapaan taiteen ja kulttuurin rahoituksen nostamista yhteen prosenttiin valtion budjetista.
Erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestön lähtökohtana on se, että jatkossa taide ja taiteilijuus nähdään työnä ja tavoiteltavana ammattina myös erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Erityistaidetoiminnan valtakunnallisen saavutettavuuden lisäämisen myötä yhä useampien erityistä tukea tarvitsevien taiteen tekijöiden kulttuuriset oikeudet toteutuvat ja lisäksi taiteen hyvinvointivaikutukset konkretisoituvat ammatillisen identiteetin ja elämänhallinnan vahvistumisen sekä osallisuuden lisääntymisen myötä. Taiteen rahoitusjärjestelmässä tulee luoda erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille yhdenvertaiset mahdollisuudet toimia taiteen ammatissa, jolloin myös heidän toimeentulo lisääntyy. Suomeen syntyy tulevaisuudessa kansainvälisestikin tunnettuja erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden urapolkuja,” perustelee Kettukin toiminnanjohtaja Päivi Lilja.

Yhtenä konkreettisena toimenpide-ehdotuksena esiteltiin Taidestudio-toimintamalli, jonka tavoitteena on jäsentää erityistaidetoiminnan alaa, parantaa erityistä tukea tarvitsevien visuaalisen alan taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin. Julkaisu on tarkoitettu vammaispalveluiden palveluntuottajille laatusuositukseksi taidestudiotoiminnasta, jota toteutetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa.
Tavoitteena on, että vammaispalvelut kehittävät palveluitaan laatusuositusten mukaisesti ja pystyvät siten vastaamaan monipuolisemmin ja yksilöllisemmin palvelun käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin.
Taidestudiotoimintamallin on laatinut muotoilija ja taideohjaaja Synnöve Jokelainen ja se julkaistaan tasa-arvon päivänä 19.3.2019.

Vuonna 2002 perustettu Kettuki ry toimii erityistaidetoiminnan kentän edunvalvojana ja alan valtakunnallisena asiantuntijaverkostona. Kettuki edustaa kaikkia erityistä tukea tarvitsevia taiteen tekijöitä Suomessa.
Osallisuus taiteessa ja kulttuurissa on jokaisen oikeus. Kettukin päämääränä on yhdenvertainen taide.

Lisätiedot ja -kuvat: Päivi Lilja, toiminnanjohtaja, Kettuki | 044 0405 107 |
paivi.lilja(ät)kettuki.fi