KUVAAN SEN ULOS - Näyttely seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden teoksista, Art Kaarisilta 9.-20.1.2019

KUVAAN SEN ULOS
Näyttely seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneiden teoksista

9.-20.1.2019
galleria Art Kaarisillassa

/ På svenska nedan / In English below /

Kuvaan sen ulos -näyttely esittelee seksuaalista hyväksikäyttöä ja seksuaalista väkivaltaa kokeneiden teoksia. Teokset ovat syntyneet tekijöiden henkilökohtaisista kokemuksista ja tarpeesta käsitellä niitä taiteen keinoin. Näyttelyyn osallistuu yhteensä 16 aikuista henkilöä ja esillä on monin eri tekniikoin toteutettuja kuvia sekä veistoksia. Lisäksi useat osallistujista ovat avanneet teoksiaan ja niiden tekoprosessia myös tekstin muodossa.

Näyttelyn teokset tuovat näkyväksi seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan traumatisoivia vaikutuksia ja vakavia seurauksia. Kuvat kertovat tarinoita kivusta, vihasta, pelosta, itsetuhosta ja itsensä kadottamisesta. Mutta samaan aikaan läsnä on pieni toivo, rohkeus, voima jatkaa eteenpäin ja päästä yli sekä kokemus asteittaisesta eheytymisestä. Kuvat ovat muuntuneet mahdollisuudeksi kanavoida omia kokemuksia uuteen muotoon, mahdollisuudeksi kuvata jotain ulos itsestä. Nyt niillä on lisäksi tärkeä merkitys tuoda tätä kaikkea myös muiden nähtäville.

Osa tekijöistä osallistuu näyttelyyn omalla nimellä, osa nimimerkillä ja osa nimettömänä.

Teokset voivat herättää voimakkaita tuntemuksia.

Näyttely on toteutettu yhteistyössä Suomen Trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry:n ja Suomen Delfins ry:n kanssa. Näyttelyä on tukenut Svenska Kulturfonden. Lisäksi mukana näyttelyn mahdollistamisessa on ollut useita muita tahoja ja henkilöitä. Näyttelyn tuottajina ja kuraattoreina ovat toimineet Anna Vuopala ja Tuuli Rouhiainen.

SEMINAARI
Pe 11.1. klo 17.00-18.30 näyttelytilassa järjestetään seminaari näyttelyn teemaan liittyen. Seminaariohjelmassa on asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä taide-esityksiä. Seminaarin avaa Traumaterapiakeskuksen johtaja Anne Suokas. Seminaariin on ennakko-ilmoittautuminen, max. 50 henkilöä. Ilmoittautumiset osoitteeseen annavuopala[at]gmail[dot]com viimeistään 2.1.2019.

Lisää tietoa:
Anna Vuopala / annavuopala(ät)gmail.com
Tuuli Rouhiainen / tuuli.rouhiainen(ät)gmail.com

Galleria Art Kaarisilta
Sanomatalo, 1.krs, Elielinaukio 2, 00100 Helsinki
www.artkaarisilta.fi / +358405103813
Avoinna: TI-PE klo 11-18, LA-SU klo 12-16

———

MÅLAR UT DET
Konstverk som bearbetar erfarenheter om sexuellt utnyttjande

9.-20.1.2019
Galleriet Art Kaarisilta

Utställningen “Målar ut det” presenterar verk gjorda av personer som blivit utsatta för sexuellt utnyttjande och våld. Verken har skapats utifrån deltagarnas personliga erfarenheter samt deras behov av att bearbeta dessa erfarenheter med hjälp av konst. I utställningen deltar totalt 16 vuxna med bilder och skulpturer som tillverkats med olika tekniker. Därutöver berättar många av deltagarna även om skapningsprocessen bakom deras verk i form av text.

Utställningen synliggör traumatiserande effekter och allvarliga konsekvenser till följd av sexuellt utnyttjande och våld. Bilderna berättar om smärta, ilska, rädsla, självdestruktivitet, och om att förlora sig själv. Men samtidigt finns det litet hopp, mod och en styrka att gå vidare för att stegvis nå en känsla att återhämta sig själv. Bilderna möjliggör förmågan att kanalisera sina egna erfarenheter i en ny form, de ger en möjlighet att beskriva eller måla ut något ur sig själv. Verken har en viktig betydelse varpå de vill framhäva allt detta även för andra.

Utställningens deltagare deltar antingen med eget namn, en del under pseudonym eller anonymt.

Verken kan väcka starka känslor.

Utställningen är organiserad i samarbete med Finlands Trauma och Dissociationdförbund Disso rf och Finlands Delfins rf. Utställningen har understötts av Svenska Kulturfonden. Dessutom har flera andra parter och personer varit involverade i utställningen. Anna Vuopala och Tuuli Rouhiainen har agerat som producenter och kuratorer.

SEMINARIUM
Fredagen 11.1. kl. 17:00-18:30 hålls ett seminarium i samband med temat för utställningen. Seminariet innehåller tal av olika experter och konstföreställningar. Seminariet öppnas av Anne Suokas, chef för Traumaterapiakeskus. Deltagande i seminariet förutsätter en förhandsanmälning eftersom endast 50 personer ryms med. Registrera dig på annavuopala[at]gmail[dot]com senast 2.1.2019. Seminariet hålls på finska.

Mera information:
Anna Vuopala / annavuopala(ät)gmail.com
Tuuli Rouhiainen / tuuli.rouhiainen(ät)gmail.com

Galleriet Art Kaarisilta
Sanomahuset, 1. vån., Elielplatsen 2, 00100 Helsingfors
www.artkaarisilta.fi / +358405103813
Öppethållningstider: TI-FR 11-18, LÖ-SÖ 12-16

———

PAINTING IT OUT
Artworks processing experiences of sexual abuse

9th-20th January 2019
Gallery Art Kaarisilta

Painting it out exhibition presents artworks made by people who have experienced sexual abuse and sexual violence. The pieces have originated from the participants personal experiences and the need to process them through art. Sixteen adults take part in this exhibition with pictures and sculptures made with various techniques. Alongside the pieces many of the participants share their stories and artistic process in the form of text.

The artworks of the exhibition make visible the traumatizing and serious effects of sexual abuse and violence. The pieces tell about pain, hate, fear, self-destruction and losing oneself. But at the same time there is some hope, courage, strength to move on and get over, as well as the experience of little by little becoming whole. The pictures have become a possibility to channel own emotions into a new form, to paint something out of oneself. Now they have a significant meaning in bringing this all for others to see.

Some of the participants take part in the exhibition using their own name, some using an alias and some prefer to remain anonymous.

The artworks may evoke strong emotions.

The exhibition is organized in co-operation with Finnish Trauma and dissociations Association Disso and Suomen Delfins Association. The Swedish Cultural Foundation in Finland has supported the exhibition with a grant. Also there are many other people that have made this exhibition possible. The producers and curators of the exhibition are Anna Vuopala and Tuuli Rouhiainen.

SEMINAR
Friday 11th January 5:00pm-6.30pm there is a seminar at the gallery discussing the theme of the exhibition. The programme consists of professionals' speeches and art performances. The leader of Traumacentre Finland Anne Suokas will open the seminar. There is an advance registration for the seminar, max 50 people. Registrations to annavuopala[at]gmail[dot]com at the latest 2th January 2019. The seminar is in Finnish.

More information:
Anna Vuopala / annavuopala(ät)gmail.com
Tuuli Rouhiainen / tuuli.rouhiainen(ät)gmail.com

Gallery Art Kaarisilta
Sanomatalo, 1st floor, Elielinaukio 2, 00100 Helsinki
www.artkaarisilta.fi / +358405103813
Open: TUE-FRI 11am-6pm, SAT-SUN 12am-4pm