Kysely oikeuksien toteutumisesta vammaisten ihmisten arjessa

Valtionhallinnossa on valmisteilla toimintaohjelma YK:n vammaissopimuksen täytäntöön panemiseksi. Toimintaohjelman valmistelua varten Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE kerää tietoa vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisesta.

Kyselyyn voivat vastata vammaiset henkilöt, vammaisten henkilöiden omaiset ja läheiset sekä vammaisjärjestöjen ja kunnallisten vammaisneuvostojen toimijat.

Vastaajia pyydetään arvioimaan oikeuksien toteutumisen nykytilaa omasta näkökulmastaan, omassa arkiympäristössä ja elämässä. Lisäksi vastaajilta toivotaan tietoa keskeisimmistä kehittämiskohteista.

Kysely on sähköinen ja siihen pääsee vastaamaan täällä: https://www.webropolsurveys.com/S/00559B4309668ECF.par.

Kysely on avoinna 15.9.2017 saakka.