Kysely vertaistuesta itsenäistyvien nuorten perheille

Kehitysvammaisten Tukiliitto pyytää itsenäistyvien nuorten perheitä vastaamaan vertaistuen tarvetta ja muotoja selvittävään kyselyyn. Kohderyhmänä ovat 13-29-vuotiaiden itsenäistyvien nuorten ja nuorten aikuisten perheet. Vastausaikaa on 8.5.2017 saakka.

Kyselyllä selvitetään, mitkä ovat vanhempien/huoltajien mielestä ne kaikkein tärkeimmät kysymykset, joihin etsitään vastauksia ja kaivataan vertaistukea.

Vastaamiseen kuluu aikaa 10-15 minuuttia. Perheen kaikki huoltajat/vanhemmat voivat halutessaan vastata erikseen. Kyselyn vastaukset käsitellään niin, ettei vastaajaa tunnisteta.

Kyselyllä kerätään tietoja valmisteilla olevaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on verkossa annettavan vertaistuen käynnistäminen. Verkossa annettava vertaistuki tarkoittaa internetissä tapahtuvaa tukea ja auttamista. Sen muotoja ovat mm. keskusteluryhmät, chatit, blogit ja artikkelit. Osa vertaistuesta on interaktiivista eli keskustelukumppanit ovat yhtä aikaa paikalla.

Kysely on auki 8.5.2017 saakka osoitteessa https://www.webropolsurveys.com/S/016C445BC67F12D4.par.

Lisätietoja: Suunnittelija Wilma Karikko, Kehitysvammaisten Tukiliitto, wilma.karikko(at)kvtl.fi.