Oman Elämän Nainen -hankkeen Osalliseksi työelämään -seminaari 6.11.2018, Vantaa

Tule kuulemaan keinoista parantaa vammaisten naisten työelämävalmiuksia ja osallisuutta työelämässä.

Ehdit vielä ilmoittautua osallistujaksi Oman Elämän Nainen -hankkeen Osalliseksi työelämään -seminaariin!

Puolen päivän maksuttoman seminaarin kiintoisan ohjelman löydät tästä linkistä.

Aika: Tiistai 6.11.2018 klo 12 - 16
Paikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Minna Canthin luentosali B101, Ratatie 22, Tikkurila, Vantaa

Ilmoittaudu seminaariin tästä linkistä!

Seminaarin nettisivut:

http://www.omanelamannainen.fi/seminaari-erityisen-tuen-tarpeessa-oleville-tyoelamavalmiuksien-parantamiseksi/