Saavutettava taideharrastus 2 -hanke palkittiin Kettukin vuoden taideteko -palkinnolla

Kettukin vuoden taideteko-palkinnon saa vuonna 2019 SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hanke pitkäjänteisestä työstä lastenkulttuurikeskusten ja taiteen perusopetuksen saavutettavuuden lisäämiseksi.

Taideteko-palkinto myönnetään vuosittain erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta ja kulttuuria vahvasti edistäneelle taholle.

SATA2, Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeen tavoitteena on parantaa erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kulttuuri- ja taidetoiminnan saavutettavuutta valtakunnallisesti. Hankkeen kohderyhmiä ovat lastenkulttuurikeskukset, taiteen perusopetusta tarjoavat oppilaitokset sekä tietysti erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret ja heidän vanhempansa tai huoltajansa. Tavoitteena on, että myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret voivat helposti osallistua taiteen perusopetukseen ja lastenkulttuurikeskusten toimintaan.

Tarkoituksena on mallintaa hankkeen tuloksia ja käytäntöjä valtakunnallisiksi.

’Eriytyminen alkaa helposti jo lapsuudesta, jos lapsille ei ole tarjolla samanlaisia mahdollisuuksia taideharrastukseen. SATA2-hankkeessa tehtävä kehittämistyö on äärimmäisen tärkeää yhdenvertaisen taiteen polun turvaamiseksi,’ kiittää Kettukin toiminnanjohtaja Päivi Lilja.

Hankkeessa toteutettiin seitsemän saavutettavan taideharrastamisen pilottihanketta ympäri Suomen. Piloteissa mallinnettiin erilaisia tapoja tavoittaa erityistä tukea tarvitsevien lasten perheitä ja toteuttaa harrastustoiminta kaikille lapsille saavutettavalla tavalla. Jotkut pilotit ovat jo saaneet tai hakevat toiminnalle jatkoa hankkeen ulkopuolella. Hankkeessa järjestettiin erilaisia koulutuksia, muun muassa videomuotoinen taideavustajakoulutuskokonaisuus, joka on vapaasti kaikkien hyödynnettävissä.

SATA2:ssa tuotetaan saavutettavuusopas sekä saavutettava taideharrastus -merkki. Oppaan tarkoituksena on lisätä taideharrastusten tuottajien tietopohjaa ja osaamista saavutettavan toiminnan järjestämisestä helposti omaksuttavassa muodossa. Merkki on viestinnällinen teko, jolla harrastuksen järjestäjä voi kertoa perheille, että toiminta sopii kaikille lapsille.

SATA2-hanke perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaan SATA1-esiselvityshankkeeseen (2015–2016), jossa selvitettiin taiteen perusopetusta tarjoavien oppilaitosten ja lastenkulttuurikeskusten kokemuksia taidetoiminnan tarjoamisesta tukea tarvitseville lapsille, sekä siihen liittyvistä onnistumisista ja haasteista. Hankkeen toteuttajina ovat Pirkanmaan lastenkulttuurikeskukset (Tampereen kaupunki ja Kulttuurikeskus PiiPoo) yhteistyössä Taiteen perusopetusliiton, Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton, Kulttuuria kaikille -palvelun sekä Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön

(VAMLAS) kanssa. Hanketta tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kettukin vuoden taideteko palkinto jaetaan tänä vuonna 14. kerran. SATA2 -hanke saa palkinnoksi Kettukin vuoden taiteilija 2018 Antero Laineen keramiikkaveistoksen. Taideteko-palkinnon myöntää vuonna 2002 perustettu Kettuki ry, joka toimii erityistaidetoiminnan kentän edunvalvojana ja alan valtakunnallisena asiantuntijaverkostona.

Kettuki edustaa kaikkia erityistä tukea tarvitsevia taiteen tekijöitä Suomessa. Osallisuus taiteessa ja kulttuurissa on jokaisen oikeus. Kettukin päämääränä on yhdenvertainen taide.

Lisätietoa hankkeesta löytyy osoitteesta https://www.lastenkulttuuri.fi/sata2/

Lisätiedot ja kuvapyynnöt:

Päivi Lilja, toiminnanjohtaja, Kettuki 044 0405 107 | paivi.lilja(ät)kettuki.fi
Maarit Mäkinen, projektikoordinaattori, SATA2 - Saavutettava taideharrastus 2 -hanke | 040 800 7296 maarit.makinen(ät)lastenkulttuuri.fi