Suomen ensimmäinen YK:n vammaissopimuksen toimintaohjelma on julkaistu.

Yhdistyneet kansakunnat (YK) hyväksyi vuonna 2006 yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista.
Suomessa sopimus tuli voimaan vuonna 2016.

Nyt Suomessa on julkaistu sosiaali- ja terveysministeriön toimesta ensimmäistä kertaa YK:n vammaissopimuksen kansallinen toimintaohjelma. Toimintaohjelman tavoitteena on vahvistaa vammaisten henkilöiden oikeuksia ja osallistumismahdollisuuksia.

Toimintaohjelman tekemisestä on vastannut vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE, jossa ovat edustettuina vammaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja vammaisten henkiöiden oikeuksien kannalta keskeiset ministeriöt.

Toimintaohjelmaa laadittaessa on kuultu vammaisjärjestöjä ja vammaisia henkilöitä ja näin saatu
heiltä tietoa niistä YK:n vammaissopimuksen mukaisista asioista, joita toimintaohjelmassa tulisi
ensisijaisesti edistää.

Toimintaohjelmassa on määritelty ne toimenpiteet, joilla Suomi edistää YK:n vammaissopimuksessa mainittuja asioita eri hallinnonaloilla. Toimintaohjelma on tehty vuosille 2018–2019. Toimintaohjelmassa esitetään myös pitkän aikavälin toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Ministeriöt ovat sitoutuneet toimintaohjelman 82 eri toimenpiteen toteuttamiseen.

Pääset lukemaan toimintaohjelman seuraavasta linkistä:
Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2018-2019 (STM 2/2018)