Taiteen edistämiskeskus myönsi Kettuki ry:lle toiminta-avustusta

Taiteen edistämiskeskus on myöntänyt Kettuki ry:lle toiminta-avustusta 75 000 € vuodelle 2019. Avustusta myönnettiin 5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kettukin toiminta-avustus myönnettiin ’Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja saavutettavuuden edistämiseen’ -avustusmomentilta.

”Kyllähän tämä tuntuu torjuntavoitolta. Kaksi edellistä vuotta suunta on ollut huolestuttava, sillä Kettukin avustus on laskenut ja nyt se puolestaan nousi pitkästä aikaa. Juuri nyt pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta, paljon tapahtuu ja olisi ollut sääli leikata kehittämisen edellytyksiä. Lämpimät kiitokset Taikelle! Lisäksi suuret kiitokset laajasta tuesta Arkadia-seuralle, koko erityistaidetoiminnan valtakunnalliselle verkostolle sekä NOA Nordic Outsider Art -verkostolle rahoitushaasteiden edessä! Yhteistyössä on voimaa ja tästä on hienoa jatkaa eteenpäin,” kiittelee Kettukin toiminnanjohtaja Päivi Lilja.

Kettukin toiminta käynnistyi Hämeenlinnan Verkatehtaalla toukokuussa 2006. Käynnistämisen mahdollistanut ESR-hanke päättyi vuoden 2007 lopussa. Vuosina 2008–2016 Kettuki on saanut avustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Vuodesta 2017 alkaen valtion avustusjärjestelmän uudistuksen yhteydessä ’Avustukset vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja saavutettavuuden edistämiseen’ -avustusmomentti siirrettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukseen. Valtion avustus on mahdollistanut Kettukin toiminnan jatkumisen ja edelleen kehittämisen. Lisäksi Kettuki on saanut kulttuuriavustusta Hämeenlinnan kaupungilta, joka on kohdistettu paikallisen kulttuuritoiminnan kehittämiseen. Muiden apurahojen turvin on toteutettu monenlaisia kehittämis- ja taideprojekteja.

Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismin kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimishäiriöitä omaavien henkilöiden taidetoiminta.

Kettukin toiminnan tavoitteena on tehdä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta tunnetuksi valtakunnallisella tasolla ja kohottaa taiteenalan arvostusta. Kettuki parantaa erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia taiteen opiskelussa, harrastamisessa ja taiteen ammattimaisessa harjoittamisessa. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on auttaa erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita yhdenvertaiseen asemaan muiden taiteilijoiden kanssa. Kettuki ylläpitää maanlaajuista erityistaidetoiminnan verkostoa, järjestää taidetoimintaa, tiedottaa alan tapahtumista, antaa asiantuntija-apua ja toimii tietopankkina.

Lisätiedot

Päivi Lilja, toiminnanjohtaja
p. 044 0405107, paivi.lilja(ät)kettuki.fi
Kirjastokatu 1
13100 Hämeenlinna

www.kettuki.fi