THL:n Vammaisuus yhteiskunnassa blogisarjassa käsitellään maaliskuussa julkaistua tutkimusraporttia vammaisten henkilöiden kokemasta lähisuhdeväkivallasta

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarjan uudessa kirjoituksessa käsitellään maaliskuussa julkaistua tutkimusraporttia vammaisten henkilöiden kokemasta lähisuhdeväkivallasta.

THL:n, Invalidiliitto ry:n ja Kynnys ry:n tutkimuksessa nousi esille, että toimintarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden kokema väkivalta voi alkaa jo lapsuudessa. Lisäksi väkivalta on muuta väestöä yleisempää heidän joukossaan aina aikuisuuteen saakka. Väkivaltaa kokeneista toimintarajoitteisista aikuisista suurin osa koki yksinäisyyttä, huonoa elämänlaatua sekä psyykkistä kuormittuneisuutta. Osuus on huomattavasti suurempi kuin muussa väestössä.

Vammaisten henkilöiden avun hakeminen voi olla haastavaa, jos heillä ei ole tietoa siitä, mistä saa apua. Varsinkin ongelmallista on se, jos henkilön kommunikaatiovaikeuksien vuoksi avun hakeminen ei ole mahdollista. 

Tutkimukseen pohjautuen päättäjille ja viranomaisille on laadittu toimenpide-ehdotuksia väkivallan tunnistamisen parantamiseen, ennaltaehkäisyyn ja avunsaannin varmentamiseen. 

Lue lisää blogista. Löydät sen THL:n sivuilta painamalla tästä.