Työ- ja päivätoimintaan laatukriteerit selkokielellä

Kehitysvammaisten Tukiliitto on julkaissut selkokielisen oppaan työ- ja päivätoiminnan laatukriteereistä. Työ- ja päivätoiminta ovat uudistumassa osallisuutta ja työllistymistä edistäväksi toiminnaksi. Laatukriteerit tekevät näkyväksi sen, mihin suuntaan palveluita sekä uudistuvaa työ- ja päivätoimintaa täytyy kehittää.

Selkokielisen oppaan nimi on Tukea arjen tarpeisiin – osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit selkokielellä. Selkokielisessä versiossa näkökulma on vaihdettu työ- tai päivätoimintaan osallistuvan henkilön näkökulmaksi. Alkuperäiset kriteerit on kirjoitettu palvelun tuottajalle.

Alun perin laatukriteerit työ- ja päivätoimintaan on laatinut Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta (KVANK).

Tukea arjen tarpeisiin - osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteerit selkokielellä -opas (kvtl.fi)

Selkokielistä opasta voi myös tilata Kehitysvammaisten Tukiliitosta, tilaukset[at]kvtl[dot]fi.