Uusi tutkimus vammaisten nuorten liikuntatottumuksista

Kehitysvammaliiton tutkijoiden Antti Teittisen ja Hannu Vesalan tuore tutkimus (2019) osoittaa, että vammaiset nuoret liikkuvat vähemmän kuin ei-vammaiset ikätoverinsa.

Tutkimuksessa selvisi, että vammaiset nuoret harrastavat liikuntaa tilastollisesti merkitsevästi enemmän omaehtoisesti ja vanhempiensa kanssa sekä muussa seurassa kuin urheiluseurassa. Tämä voi tarkoittaa sitä, että osallisuus ikätovereiden elämään on vammaisilla nuorilla vähäisempää kuin ei-vammaisilla nuorilla.

Tutkimuksessa vertailtiin myös liikuntaharrastuksen motivaatiotekijöitä vammaisten ja ei-vammaisten henkilöiden välillä. Tämä vertailu tuki sitä tulkintaa, että vammaisten nuorten osallisuus ikätovereiden elämään on vähäisempää kuin ei-vammaisilla nuorilla.

Tilastollisesti merkitseviä motivaatiotekijöitä ei-vammaisilla nuorilla liikuntaharrastukseen olivat aika ystävien kanssa, hyvä kunto ja itsensä kehittäminen. Vammaisilla nuorilla tilastollisesti merkitseviä motivaatiosyitä urheilun harrastamiseen olivat hetkelliseen mielihyvään liittyvät asiat, kuten ”halu voittaa” ja ”ammattilaisuus”. Myös liikunnan harrastamattomuus näyttäytyy vertailussa erilaisena kahden ryhmän välillä.

Tutkimuksessa selvisi myös, että vammaiset nuoret kokivat enemmän kiusaamista ja epäasiallista kohtelua kuin ei-vammaiset nuoret. Kiusaamiskokemukset olivat kuitenkin lähes samankaltaisia.

Tutkimus on julkaistu Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisussa 142. Pääset lukemaan tutkimuksen ja koko julkaisun tästä linkistä.