Vammaisalan palveluntuottajat: Hankinta-Suomen alue-kierroksen tapahtumissa voit vaikuttaa julkisten hankintojen kehittämiseen!

Valtiovarainministeriö on asettanut syyskuussa 2019 Vaikuttavat julkiset hankinnat -toimenpideohjelman eli Hankinta-Suomen yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa. 

Tämän toimenpideohjelman ytimessä on Hankinta-Suomi -foorumi. Foorumi on koottu monialaisesti julkisorganisaatioiden strategisesta johdosta. He laativat koko Suomen yhteisen julkisten hankintojen strategian, joka julkaistaan syksyllä 2020.

Tavoitteena on, että yhteistyössä luotu strategia otetaan käyttöön julkisorganisaatioiden julkisten hankintojen johtamisen pohjaksi.

Voit tuoda oman osaamisesi ja näkökulmasi Suomen ensimäiseen julkisten hankintojen strategiaan kun tulet mukaan keskustelemaan Suomen ensimmäisestä yhteisestä julkisten hankintojen strategiasta ja alueellisista erityispiirteistä.

Hankinta-Suomi järjestää maaliskuun aikana aluekierroksen, jossa vieraillaan kahdeksalla paikkakunnalla ympäri Suomen. Kierros järjestetään yhdessä Avoimen hallinnon ja julkisen johtamisen kanssa ja Hankinta-Suomen osuus on aamupäivällä klo 9-12. Kutsut on lähetetty ja ilmoittautuminen on käynnissä. Mukaan keskusteluun mahtuu noin 50 kuntien ja valtion virastojen johtohenkilöä ja hankinta-asiantuntijaa sekä palveluntuottajien ja järjestöjen edustajaa. Ilmoittautumiset ja lisätiedot löydät tästä osoitteesta!

Keskustelussa pääset ottamaan kantaa luonnosteltuihin hankintojen kehittämisen tavoitteisiin, tuot alueellista näkemystä kokonaisuuteen ja voit tehdä ehdotuksia strategian sisältöön. Keskustelun tulokset ovat ensiarvoisen tärkeitä Suomen ensimmäisen yhteisen julkisten hankintojen strategian tavoitteiden suuntaamiseksi ja tarkentamiseksi.