Vammaispalvelujen kuntakyselyn 2019 tulokset julkistettu

THL:n sivuilla on julkaistu vammaispalvelujen kuntakyselyn tulokset.

Vuotta 2019 koskevaan kyselyyn vastanneet kunnat arvioivat, että vammaispalveluissa palvelusuunnitelman laatiminen ilman aiheetonta viivytystä aiheutti eniten vaikeuksia.

Määräaikojen noudattamisen vaikeuksien kerrottiin usein johtuvan vammaissosiaalityön henkilöstön vähyydestä suhteessa hakemus- ja asiakasmääriin. Henkilöstössä oli vaihtuvuutta ja saatavuusongelmia. Sairaus- ja vuosilomat aiheuttivat myös vaikeuksia.

Kyselyyn vastanneet kunnat arvioivat, että henkilökohtaisen avun, kuljetuspalvelujen ja palveluasumisen järjestämisen vaikeudet olivat lisääntyneet.

Palvelujen saatavuudessa, sopivuudessa, laadussa, toimivuudessa sekä palvelujen tuottamisessa oli haasteita. Palveluvalikoimaa ei joko ollut, tai se oli pieni ja kapea.

Eniten vaikeuksia oli järjestää henkilökohtaisen avun palveluita. Noin 56 prosenttia kyselyyn vastanneista kunnista arvioi, että niillä oli jonkin verran tai huomattavasti vaikeuksia järjestää palveluita.

Tästä linkistä löydät tarkempia tietoja raportista