Vammaisten lasten vanhemmille suunnatun kouluarkea koskevan kyselyn vastausaikaa on jatkettu

Kysely vammaisten lasten vanhemmille kouluarjesta

Kysely perusopetuksessa olevien vammaisten lasten huoltajille kouluasioista avattiin 30.11. ja olemmekin saaneet mukavasti vastauksia. Kiitokset kaikille, jotka ovat jo tähän mennessä vastanneet kyselyyn. Toivomme vielä lisää vastauksia ja siksi päätimmekin jatkaa vastausaikaa 7.2.2021.

Tässä kyselyssä pääset kertomaan ajatuksesi ja kokemuksesi vammaisen lapsen koulunkäynnin ja kouluarjen sujumisesta sekä oppimisen tuen toteutumisesta. Juuri sinun mielipiteesi on tärkeä, jotta saamme mahdollisimman monipuolisesti tietoa perheiden kokemuksista vammaisen lapsen koulunkäyntiin liittyen.

Kyselyn toteuttaa Vammaisfoorumi ry yhteistyössä Ihmisoikeuskeskuksen kanssa. Vammaisfoorumi on
noin 30 valtakunnallisen vammaisjärjestön yhteistyöjärjestö. Kyselyn tuloksia hyödynnetään
Vammaisfoorumin rinnakkaisraportissa YK:lle, jossa arvioidaan, miten vammaisyleissopimus on
toteutunut Suomessa. Kyselyn tuloksia käytetään myös Vammaisfoorumin ja sen jäsenjärjestöjen
vaikuttamistoiminnassa.

Kyselyyn osallistuminen on vapaaehtoista. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja tulokset
raportoidaan siten, että yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Avoimista vastauksista voidaan käyttää
sitaatteja raportissa ja muissa julkaisuissa. Jos perheessänne on useampi vammainen lapsi, voit
halutessasi täyttää kyselyn erikseen jokaisen lapsen osalta.

Vastaa kyselyyn viimeistään sunnuntaihin 7.2.2021 mennessä.

Kyselyyn pääset tästä.                             

Lämmin kiitos osallistumisestasi!

Lisätietoja kyselystä ja mahdolliset kysymykset:

Jonna Marttinen, Lihastautiliitto
jonna.marttinen[at]lihastautiliitto[dot]fi

Sari Valjakka, Autismiliitto
sari.valjakka[at]autismiliitto[dot]fi

Annika Tyynysniemi, Näkövammaisten liitto
annika.tyynysniemi[at]nkl[dot]fi