VamO-hanke kerää tietoa vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuudesta

VamO-hankkeessa kartoitetaan vammaispalvelujen asiakkaiden ideoita osallisuuden toteuttamiseksi vammaissosiaalityön asiakasprosessissa. Kyselyt ovat auki syyskuun 2017 loppuun asti.

Kyselyitä on kaksi. Ensimmäinen on tarkoitettu täysi-ikäisille vammaispalveluiden asiakkaille, toinen puolestaan alle 18-vuotiaille vammaispalveluiden asiakkaille ja heidän perheilleen.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 minuuttia.

Vastausaikaa on 30.9.2017 asti.

Vam-O-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta. Hankkeen tavoitteena on mallintaa asiakasosallisuutta varmistava vammaissosiaalityön asiakasprosessin kuvaa kokoamalla, luomalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia menetelmiä ja toimintakäytäntöjä vammaissosiaalityöhön.

Lisätietoa VamO-hankkeesta Lapin yliopiston nettisivuilla.