Videoesitys Rettin oireyhtymän fysioterapiasta

Verneri -palvelussa on julkaistu videoesitys Rettin oireyhtymän fysioterapiasta. Jussi Pellonpään Laurea AMKn fysioterapian lopputyö on kokonaisuus, jonka opiskelemalla fysioterapeutti voi oppia soveltamaan osaamistaan tehokkaammin tämän harvinaisen sekä huonosti tunnetun ryhmän parissa työskennellessään.

Fysioterapeutin kohdatessa työssään useita itselleen vieraita asiakasryhmiä saattaa hän ymmärrettävästikin päätyä hoitamaan vain sitä, mitä hän edessään ”näkee”. Rettin oireyhtymän omaavat henkilöt ovat varmasti eräs tällainen asiakasryhmä.

Rettin oireyhtymä johtuu useimmissa tapauksissa hermosolujen väliselle kommunikaatiolle tärkeän MECP2-geenin mutaatiosta ja oireyhtymää esiintyy lähestulkoon yksinomaan naisilla. Oireyhtymästä seuraa syvää kehitysvammaisuutta sekä monia erilaisia liitännäisoireita kuten skolioosia, hengitysongelmia ja epilepsiaa. Rettin oireyhtymän omaava henkilö tarvitsee lukuisiin eri liitännäisoireisiinsa moniammatillista hoitoa, jossa fysioterapialla on tärkeä rooli. Rettin oireyhtymän kohdalla tieteellisessä kirjallisuudessa usein painotetaan oireenmukaisen hoidon tärkeyttä, sillä vielä oireyhtymään ei ole olemassa parantavaa hoitoa.

Monioireisen oireyhtymän ongelmien taustalla on kuitenkin myös tietyt mekanismit ja lainalaisuudet, joita ymmärtämällä voidaan löytää ”punainen lanka”, jota seuraamalla päästään ihanteellisempaan hoidon lopputulokseen. Uudella Fysioterapia Rettin oireyhtymän fyysisen toimintakyvyn ja elämänlaadun tukena -videolla käsitellään juuri tällaisia, pääasiassa Rettin oireyhtymän neurofysiologiaan liittyviä ilmiöitä fysioterapian menetelmien kontekstissa. Videolla esitellään teoriaa käytäntöön soveltamista helpottavien esimerkkien sekä johdonmukaisesti etenevien kappaleiden avulla. Videota katsoessaan fysioterapeutti saattaa huomata, ettei hänen lähtökohtaisesti tarvitse kasvattaa työkalupakkiaan, vaan hän voi videolla kuvattuja periaatteita noudattamalla soveltaa jo aikaisemmin hankkimiaan taitojaan tehokkaammin.

Keskeisiä Rettin oireyhtymän omaavien henkilöiden fyysiseen toimintakykyyn ja elämänlaatuun vaikuttavia neurofysiologisia ilmiöitä, joita videolla kuvataan ovat liikepelko, apraksia sekä autonomisen hermoston toimintahäiriö. Videolla on myös Rettin oireyhtymän omaavien henkilöiden kohtaamista ja vuorovaikutusta käsittelevä kappale, jolla esitetty tieto soveltuu myös muiden erityisryhmien kanssa työskentelylle, niin fysioterapian kuin muidenkin terveydenhuollon ammattien kontekstissa.

Lisätietoja:

Fysioterapeutti, Jussi Pellonpää
jussipllnp(ät)gmail.com