Yhteiskehittelyn tuloksena syntyi Taidestudiotoimintamalli -julkaisu

Erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestö Kettukin julkaisema taidestudiotoiminta -  taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli jäsentää erityistaidetoiminnan alaa, parantaa erityistä tukea tarvitsevien visuaalisen alan taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia taiteeseen ja kulttuuriin.

Julkaisun on kirjoittanut pitkäaikainen taideohjaaja ja muotoilija Synnöve Jokelainen.

Taidestudio-toimintamalli on tarkoitettu vammaispalveluiden palveluntuottajille laatusuositukseksi taidestudiotoiminnasta, jota toteutetaan osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa.

Tavoitteena on, että vammaispalvelut kehittävät palveluitaan laatusuositusten mukaisesti ja pystyvät siten vastaamaan monipuolisemmin ja yksilöllisemmin palvelun käyttäjien tarpeisiin ja toiveisiin.

Taidestudiotoiminta - taiteilijuutta, osallisuutta ja työllistymistä edistävä toimintamalli -julkaisu esittelee tiiviisti erityistaidetoiminnan alan, taiteen, kulttuurin sekä taidestudiotoiminnan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia, taidestudio-toimintamallin sekä kuvataiteilijan työtä ja toimeentuloa.

Taidestudio-toimintamalli sisältää suositukset taidestudiotoiminnan sisällöstä ja toiminnan toteuttamiseen tarvittavista resursseista ja toimenpiteistä. Lisäksi julkaisun osana on visuaalinen toimintamalli eli selkeä kuvitettu mallinnus taidestudiotoiminnasta, joka sisältää edellä mainittujen osioiden lisäksi palvelun käyttäjäprofiilit sekä tiivistelmän toiminnan vaikutuksista palvelun käyttäjille.

Taidestudio-toimintamalli on syntynyt yhteiskehittelyn tuloksena syksyn 2018 aikana Kettuki ry:n toimeksiannosta. Yhteiskehittämiseen osallistui taidestudioissa työskenteleviä erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita ja taideohjaajia sekä lukuisia Kettukin verkostotoimijoita ja asiantuntijoita.

Taide- ja kulttuuritoiminta osaksi sote-rakenteita

Taide- ja kulttuuritoiminnan saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan edistää juurruttamalla toimintaa osaksi sote- rakenteita. Tällä hetkellä taidestudiotoiminta, jota toteutetaan vammaispalvelujen osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnassa, on vain harvojen palvelun käyttäjien saavutettavissa. Vain kymmenkunta palveluntuottajaa Suomessa toteuttaa taidestudiotoimintaa, jossa taiteen tekijät saavat laadukasta taiteellisen työn ohjausta, tukea taiteen kentällä ja taiteilijan ammatissa toimimiseen. Näin ollen läheskään kaikki halukkaat ja potentiaaliset eivät saa mahdollisuutta edes kokeilla taiteen tekemistä ja löytää sitä kautta omia vahvuuksia ja mielekästä vapaa-ajan harrastusta tai saada tukea ammatillisten unelmien toteuttamiseksi.

Toimintamallin kehittämisessä on hyödynnetty KVANKin Työn ja päivätoiminnan valiokunnan laatukriteerejä osallisuutta ja työllistymistä edistävässä toiminnasta.  Laatukriteerien mukaisesti palvelun käyttäjän tulee saada tietoa oikeuksistaan ja hänen yksilöllinen tilanteensa ja palvelun tarpeensa tulee huomioida palvelua suunniteltaessa. Laatukriteerien taustalla ovat Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista.

YK-sopimuksen mukaisesti ihmisellä tulee olla itsemääräämisoikeus ja mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä sekä edellytykset osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja olla yhteisön jäsen. Tavoitteena on yhteiskunta, jossa toteutuvat vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus, osallisuus ja syrjimättömyys. Palveluntuottajan tulee varmistaa, että palvelun käyttäjä saa riittävän tuen, jotta nämä tavoitteet voivat toteutua.

Katso opas täältä!

https://kettuki.fi/tietopankki/oppaat

Lisätiedot:

Toiminnanjohtaja Päivi Lilja p. 044 0405107 (ei tavoitettavissa 18.-19.3.2019), paivi.lilja(ät)kettuki.fi
Taideohjaaja, muotoilija Synnöve Jokelainen p. 040 5445212, synnove.jokelainen(ät)gmail.com