Digiosallisuuden tukeminen on toimintatapa - tunnista ja tartu!

Digiarki. Se ei ole vain sähköistä asiointia tai laskujen maksua. Se on esimerkiksi viihdettä, ajanvietettä ja kohtaamisia. Digiarki luo yksilöille ja yhteisöille uusia mahdollisuuksia osallistumiseen ja osallisuuteen. Näihin mahdollisuuksiin tarttumiseen tarvitsemme digilaitteita, digitaitoja sekä tietenkin tietoa.

Ensimmäisessä blogikirjoituksessa rohkaisimme jokaista osallisuuden tukijaa tunnistamaan tekijöitä, jotka vaikuttavat yksilön digiosallisuuden toteutumiseen. Tunnistamisessa voi hyödyntää kolmea kysymystä, jotka ovat:

  1. Onko sinulla oma digilaite ja toimiva nettiyhteys?
  2. Osaatko käyttää digilaitettasi?
  3. Saatko digilaitteiden ja -palveluiden käytöstä hyötyä ja iloa elämääsi?

Mutta mitä tapahtuu näiden kysymysten esittämisen jälkeen? Entä jos kohtaamme esimerkiksi tilanteen, jossa ihmisellä ei ole tietoa digimaailman sisällöistä, eikä hän omista digilaitetta? Miten voimme toimia, kun havaitsemme digiosattomuutta? Päätimme viedä tämän kysymyksen mukanamme Ilomantsin Aurinkorinteelle. Aurinkorinne on toinen Kutsu digi asumaan -toiminnassa mukana olevista asumisyhteisöistä.

kuva - digiarki -kuvituskuva

Kuva: Omannäköinen digiarki. Omannäköiseen digiarkeen kuuluvat mm. asiointi viranomaisissa, yhteydenpito netissä, tiedon haku, vapaa-aika ja viihde, työ ja opiskelu sekä itseilmaisu esimerkiksi somessa. 

Kysymyksistä vastauksiin - Miten toimimme, kun havaitsemme digiosattomuutta?

Aloitimme yhteisen pohdinnan keskustelemalla digikuiluista ja niistä johdetuista kolmesta kysymyksestä. Jokaisen kysymyksen kohdalla pysähdyimme miettimään, miten yhteisössä toimitaan, mikäli havaitaan kysymykseen liittyvää digiosattomuutta. Aurinkorinteellä pohdittiin esimerkiksi, miten toimia tilanteessa, jossa toimija ei halua tutustua digiasioihin. Tai tilanteessa, jossa toimijalla on kiinnostus digiasioihin, mutta hän ei omista omaa digilaitetta.

Kiinnostuksen puutteen taustalla voi olla monia eri asioita, joista kannattaa keskustella. Kiinnostuksen puute voi johtua esimerkiksi peloista tai siitä, ettei ihmisellä ole tietoa asiasta. Mikäli kyse on esimerkiksi digilaitteiden käyttöön liittyvistä peloista, voi asiaan vaikuttaa tarjoamalla tukea laitteen käyttöön. On tärkeä huomioida, että elämä ilman digiä voi olla myös toimijan oma, tietoon perustuva, henkilökohtainen valinta. Tilanteeseen, jossa kiinnostusta löytyy, mutta oma laite vielä puuttuu, yhteisö löysi useita ratkaisuja. Aurinkorinteellä on yhteiskäyttöön tarkoitettu tabletti, jonka avulla toimijan on mahdollisuus tutustua erilaisiin sovelluksiin ja digilaitteen käyttämiseen. Yhteisössä koettiin tärkeäksi myös se, että toimijan on mahdollista saada tukea oman digilaitteen hankintaan. Tuki voi olla esimerkiksi tutustumista erilaisiin digilaitteisiin niitä myyvässä liikkeessä. Tuki voi olla myös laitteen hankinnan puheeksi ottamista esimerkiksi läheisten tai edunvalvojan kanssa.

Toimintatapojen pohdinta vei yhteisöä tarkastelemaan myös nykyhetken tilannetta. Aurinkorinteellä tärkeäksi digiosallisuutta tukevaksi tekijäksi koettiin se, että arjessa on mahdollista saada digiapua ohjaajilta ja naapureilta. Yhteisö tunnisti, että osalle yhteisön jäsenistä digimaailman sisällöt olivat vielä vieraita. Tämä havainto innosti yhteisöä miettimään, miten erilaisiin digisisältöihin tutustumista olisi mahdollista tukea arjessa. Yksi saaduista ideoista päätettiin laittaa heti toteutukseen: kuvatuetut valintakortit, joiden avulla on mahdollista tutustua erilaisiin nettisisältöihin. Mitä norppalive tarkoittaa? Tai virtuaalimuseokierros? Voiko kotikaupungin tapahtumia seurata livekamerasta? Valintakortit päätettiin laittaa tarjolle yhteisön televisiotilaan. Korttien avulla toimijoiden on mahdollista valita heitä kiinnostavia digisisältöjä lähempään tarkasteluun. Valintakorttien kautta television katselusta voi muodostua yhteisöllinen digiseikkailu.

Kuvituskuva -digikuilut

Kuva: Ohjaajan kolme kysymystä.

Miten teillä toimitaan?

Digiosattomuuden havaitseminen ja siihen tarttuminen on teko, jonka avulla osattomuudesta on mahdollista muovata osallisuutta. Tarttumista helpottaa se, että yhteisöllä on tilanteeseen selkeä toimintatapa. Aurinkorinteellä toimintatavan muotoilua jatketaan esihenkilön tuella eteenpäin. Tulemme varmasti kuulemaan tuloksista vielä tarkemmin. Nyt haluammekin haastaa sinut, tämän blogitekstin lukijan: Onko teidän yhteisössänne käytössä hyviä toimintatapoja tilanteeseen, jossa havaitsette digiosattomuutta? Jaa ne kanssamme.

Arki digittää -hankkeen tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia, osallistua ja vaikuttaa digiyhteiskunnassa. Tunnistamme, että tämän tavoitteen saavuttamiseen tarvitaan mukaan myös läheisiä sekä toimintaympäristöissä toimivia ammattihenkilöitä kuten asumisyhteisöjen ohjaajia. Yksi välineemme tavoitteen saavuttamisessa on Kutsu digi asumaan -toiminta. Toiminnassa aloittaneet asumisyhteisöt ovat Aurinkorinne Ilomantsista ja Viherkallio Juuasta. Molemmissa yhteisössä digimpää arkea on lähdetty rakentamaan teko kerrallaan. Jokaisen teon tavoitteena on tuottaa uusia mahdollisuuksia digiosallisuuteen.

Blogin kirjoittajat: Saila Kosunen ja Sari Pakkanen
Honkalampi -säätiö,
Arki digittää -hanke

Arki digittää -hankkeen työntekijät

Kuva: Hankkeen työntekijät Saila ja Sari

Arki digittää -hankkeen löydät myös somesta:

  • Twitter @arkidigittaa
  • Instagram @arkidigittaa
  • Facebook @arkidigit

Arki digittää -hankkeen kotisivut
Hankkeen esittelyvideo, Youtube

Toimintamalleja digimmän arjen rakentamisen tueksi löydät painamalla tästä!

Kommentit

Pitkän tutkimuksen, tai kirjoitetun ja luetun asian jälkeen: Minä ja jopa moni muu voi olla ns. "Kehitysvammainen", sitä kuitenkaan pärjää tässä maailmassa ilman digiosaamista. Miten tässä asiassa mennään eteenpäin? Kysymykseen ei ole vastausta. Vai onko vastaus jossakin muussa? Käsityö, liikunta, terveellinen elämä. Nämähän eivät toimi ilman tietotekniikan pientä osaamista. Nykyaikana. Arvostan tätä työtä. Hyvään suuntaan mennään.


Lisää uusi kommentti